Railway

Demands

Railway industry is subject to strict normative and functional standards both for rolling stock and infrastructure. Guaranteed electrical safety and reliable availability represent preconditions for smooth railroad operations. This applies to locomotives and wagons just as much as to signaling systems, signal boxes, tunnels and bridge constructions. This means that system solutions are needed to ensure the continuous monitoring of electrical equipment and railroad facilities. Early warnings enable troubleshooting before critical conditions arise.

Solution requirements

  • Usability
  • Equipment safety
  • Preventive fault information
  • Solution that meets standards

Contact us

Kimmo Ilves

Sales and technical support

09 774 642 25
050 468 3253

Suitable solutions

Key transfer systems for rugged outdoor environments

The key transfer system combines the advantages of none wiring, mechanical safety with electrical safety. Modular interlocking system STS is type-tested in accordance with the legal requirements and is suitable as a stand-alone system for use in safety applications up to Cat. 4 / PL e in accordance with EN ISO 13849-1 without fault exclusion.

Mechanical coding and robust stainless steel construction is especially meant for use in extreme ambient temperatures or hostile conditions, e.g. dust, moisture, dirt, etc. While all locking units of the system can be built as fully mechanical key transfer system is optional solution for ex. outdoor uses such as harbor areas. As a result, large number of difficult dangerous applications can be safeguarded by using DOLD STS key transfer system.

The signal of an existing speed encoder is decoupled and made available for other applications.

The process is non-interacting in accordance with safety level SIL 2. The speed encoder signal is neither influenced nor interfered with on its way to the evaluator. P16000 sensors meet all the current standards for use in rolling stock – whether it’s shock and vibration, EMC, temperature range or fire protection.

Energy measurement systems for rolling stock must fulfill the EN 50463 standard.

Without precise, reliable current and voltage measurement, recorded consumption data is not useful enough. ProLine P 51000 was systematically developed according to EN 50463 standard. In addition, it is immune to all regular interference. The result: consistently high data quality.

Substations for DC power supply and the grid sections they supply must be effectively safeguarded against short circuits.

The protective device must measure current and voltage in order to execute algorithms for short-circuit detection. This requires high voltage transducers that measure quickly and precisely while withstanding high loads. Our high-voltage transducers meet the requirements for measurement and signal processing. VariTrans P41000 is for current measurement via shunt resistor. Check out also VariTrans P42000 for direct voltage measurement up to 3000/3600 V DC.

With the help of Dold insulation monitor, faulty devices can be detected before the actual fault that leads to a downtime occurs.

Various relays monitor the operation of electricity distribution networks and the devices connected to them. Current monitor relays are used for monitoring the insulation of earthed networks. Insulation monitoring relays are suitable for monitoring non-earthed less than 1000 V AC and DC as well as voltage-free networks.

DOLD offers custom solutions for the monitoring of electrical variables such as current, voltage, power, resistance, et cetera.

The measuring relays report error conditions and thus offer increased protection even for complex systems as well a ensure an optimal production process. LEDs on the front of the device provide you with optimal information about the current condition. Available are both mono-functional and multifunctional relays.

Raideliikenteen energian mittausjärjestelmien tulee täyttää standardin EN 50463 -vaatimukset.

Ilman tarkkaa ja luotettavaa virran ja jännitteen mittausta tallennettu data ei ole tarpeeksi luotettavaa. Proline P5100 on suunniteltu EN 50463 -standardin mukaisiin vaatimuksiin. Se on immuuni kaikelle normaalille häiriölle, antaen korkealaatuista mitattavaa energian kulutukseen liittyvää dataa.  

P16000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

P41000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dold pistokantaiset piirikorttireleet ja salpareleet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dold -eristyksenvartijoiden avulla vikaantuvat laitteistot havaitaan ennen kuin varsinainen käyttökatkokseen johtava vika syntyy

Erilaisilla mittareleillä valvotaan sähkönjakeluverkkojen ja niihin kytkettyjen laitteiden toimintaa. Vikavirran valvontareleet ovat tarkoitettu maadoitettujen verkkojen eristyksen valvontaan. Eristystason valvontareleet soveltuvat maadoittamattomien alle 1000 V AC ja DC sekä jännitteettömien verkkojen valvontaan.

Dold tarjoaa kustomoituja ratkaisuja sähköisten erilaisten sähköisten suureiden , kuten esimerkiksi virtojen, jännitteiden, voimsyötönsyötön tai resistentin valvontaan.

LED-paneeli laitteen etupaneelissa antaa jatkuvasti ajankohtaista tilatietoa. Näin ne varmistavat  prosessin optimaalisen sujuvuuden.  Mittaus- ja valvontareleet antavat välittömän tilatiedon vikatilanteissa ja siten ne nostavat myös monimutkaisten järjstelmien suojaustasoa. Saatavilla on sekä yksi- että monitoimisia releitä.

STS-siirtoavainjärjestelmä soveltuu vaarallisen koneen ovien ja luukkujen lukitukseen. Modulaarisella rakenteella voidaan toteuttaa huoltoalueen suojaus sovelluskohtaisesti.

STS täyttää Cat 4 / PL e -tason vaatimukset EN 13849-1 standardin mukaisesti. Siirtoavainjärjestelmän mekaanisen koodauksen ansiosta ovien lukitukset eivät vaadi sähköistä asennusta. STS-järjestelmän modulaarinen rakenne voidaan toteuttaa sovelluskohtaisesti. STS soveltuu laitteiden suojauksiin, joissa johdottaminen on haastavaa ja sähkölaitteiden asentaminen suojattavan laitteen ympäristöön on hankalaa. Mekaanisen koodausratkaisun ansiosta järjestelmän kunnossapito on yksinkertaisempaa, sillä järjestelmä ei ole altis sähköiselle vikaantumiselle.