Search
Close this search box.

Military and Security

Demands

Functionality and durability of Military and Security technology is measured by multiple different standards developed for this field. Solutions also need to be light in weight and compact in size. This places high demands for the components used in this technology. Device connections are one pivotal area where device’s performance can deteriorate. For exapmle in communication technology, connections need to ensure fast flow of information without interruptions or malfunctions. Connectors should also protect connection from interference(EMC), dust and water (high IP class).

Solution requirements

  • Mechanical durability
  • Light weight and compact size
  • High EMC properties
  • High IP-class
  • High contact density

Contact us

Kimmo Samppa

Key-Account Manager

09 774 642 22
040 562 3700

Suitable solutions

Application specific solution from one place

ODU offers a comprehensive range of quickly available standard selection for cables, wires and connectors to choose from. In addition to these, all customer selected components are available through ODU.

Push-Pull locking is easy to use

Push-pull connector is easy to lock and open even with gloves on in field conditions. Quick unlocking of the connector is important in fast operating situations. When pulling the cable, the locking claws of the connector compine deeper into the corresponding grooves in the receptacle connector. The connection can only be released deliberately, by just pulling back the connector’s outer sleeve. The straightforward use of the connector gives freedom to device design when it is not necessary to reserve as much space for opening the connector as, for example, in threaded connectors.

Ultra small High-Density series

An increasing trend in device design is the miniaturization, especially on portable devices. It gives developers new possibilities and solutions while simultaneously challenging the manufacturer. Because the connectors’ reliability and electrical and mechanical robustness must remain intact in spite of the compact size. In portable devices, connectors often play a important role. They limit the minimization of the size of the device if they require a large installation area from the outside and a lot of space from inside the device. ODU has developed the High-Density series for its harsh enviroment AMC series, which is equivalent in performance to AMC, but in a smaller scale. High-Density series connector solutions achieve high contact densities, which allows minimizing device size and weight without compromising performance.

Break-Away locking is quick to unmate

Break-Away locking allows the connector to be opened more easily. Unlocking is important, for example, at interfaces associated with user equipment such as a helmet. There is a risk of the external cable getting caught in the environment, which leads to a limitation of the user’s ability to function. The Break-Away locking can be opened by pulling on the connector or by pulling on the cable.

Easy-Clean series for unclean environments

In demanding field conditions, it is not always possible to protect the connector area from mud, water or dirt. For example, there are situations where the user must quickly unlock the connector and the other side of connector remains exposed to dirt. For such applications, ODU has developed the Easy-Clean series, which can be easily wiped clean in the field. In this series, the open contact area of the connector is shaped into smooth surface, so that dirt cannot accumulate in the cavities and the contact area can be easily swept clean. The Easy-Clean connectors are equipped with a Break-Away locking that supports fast-action situations.

Applications where AMC connectors are used are often demanding in their operating environment. In this case, the connection between the connector and the cable is also subjected to heavy stress.

A durable connection requires both the correct handling of electrical connections as well as the protection of the connection from external factors such as water and dirt. On the device side, the connections may require a direct circuit board connection, or otherwise minimize space usage. ODU offers complete solutions for both internal and external connections of the device. External plug cables are provided with overmolding via hot melt and high-pressure, which makes the connection between the connector and the cable practically unbreakable. As the contact density increases, for example in the High-Density series, the wiring connection become significantly more challenging, where the easiest solution is to obtain a complete solution from the connector manufacturer.

Push-pull-lukitus on helposti lukittuva ja avattava jopa hanskat kädessä kenttäolosuhteissa.

Liittimen lukituksen nopea avaaminen on avainasemassa nopeissa toimintatilanteissa. Kaapelista vedettäessä liittimen lukitushakaset tarrautuvat syvemmin vastaliittimeen. Liittimen rungosta vetämällä vapautetaan nämä lukitushakaset ja liitin avautuu vaivattomasti. Lukituksen suoraviivainen käyttö antaa vapauksia laitesuunnitteluun, kun liittimen avaamiselle ei tarvitse varata yhtä suurta tilaa kuin esimerkiksi kierrelukitteisissa malleissa.

Vaativissa kenttäolosuhteissa liitinrajapintoja ei aina pystytä suojaamaan mudalta, vedeltä tai muulta lialta.

On esimerkiksi toimintatilanteita, joissa käyttäjän täytyy irrottautua nopeasti liitoksista ja toinen liitinpää jää paljaaksi. Tällaisiin kohteisiin ODU on kehittänyt helposti kenttäolosuhteissa puhdistettavan Easy-Clean-sarjan. Tässä sarjassa toisen liitinpään kontaktit ovat muokattu tasopinnoiksi, jolloin likaa ei pääse kertymään koloihin ja liitinpinta on helposti pyyhkäistävissä puhtaaksi. Easy-Clean-sarjan liittimet ovat varustettu Break-away-lukituksella, joka tukee nopean toiminnan tilanteita.

Break-away-lukitus antaa mahdollisuuden liitinrajapinnan avauksen helpottamiseen.

Lukituksen avautuminen on tärkeää esimerkiksi käyttäjän varusteisiin kuten kypärään liittyvissä rajapinnoissa. Tällöin riskinä on ulkoisen kaapelin kiinnijääminen ympäristöön, mikä johtaa käyttäjän toimintakyvyn rajoittumiseen. Break-away-lukitus avautuu niin liittimen rungosta vetäisemällä, kuin kaapelista vetäisemällä.

Nousevana trendinä laitesuunnittelussa on laitteiden, etenkin kannettavien laitteiden koon pieneneminen. Koon pieneneminen johtaa haasteisiin laitesuunnittelussa, kun suorityskyvyltään vastaavat toiminnot täytyy saada mahdutettua pienempään tilaan.

Kannettavissa laitteissa liittimet ovat usein suuressa roolissa. Ne rajoittavat laitteen kokoluokan minimoimista, mikäli ne vaativat suuren asennuspinta-alan ulkoa ja paljon tilaa laitteen sisältä. ODU on kehittänyt vaativien olosuhteiden AMC-liitinsarjaansa High-Density-sarjan, joka on suorituskyvyltään AMC:ta vastaava, mutta pienemmässä mittaluokassa. High-Density-sarjan liitinratkaisuilla ylletään suuriin kontaktitiheyksiin, minkä johdosta laitteen koko ja paino saadaan minimoitua, ilman että tehtäisiin kompromisseja toimintakyvyn suhteen.

Kohteet joissa AMC-liittimiä käytetään, ovat usein vaativia toimintaympäristöltään. Tällöin myös liittimen ja kaapelin välinen liitos joutuvat kovalle rasitukselle.

Kestävä liitos vaatii niin sähköisten liitosten oikean käsittelyn, kuin myös liitoksen suojaamisen ulkoisilta tekijöiltä kuten vedeltä ja lialta. Laitepuolella liitokset voivat vaatia suoraa piirikorttiliitäntää, tai muutoin tilankäytön minimoimista. ODU tarjoaa kokonaisratkaisut niin laitteen sisäisiin, kuin ulkopuolisiin liitoksiin. Laitteen sisäiset liitokset voidaan tehdä piirikorttiasennuksina tai johdinliitoksina. Ulkoiset pistokekaapelit varustetaan ylivalulla ja korkeapaineisella ylimuovauksella, mikä tekee liittimen ja kaapelin välisestä liitoksesta käytännössä rikkoutumattoman. Kontaktitiheyden kasvaessa esimerkiksi High-Density-sarjassa tulee johdinliitoksista huomattavan haastavia, jolloin helpoin ratkaisu on hankkia liitinvalmistajalta kokonaisratkaisu.

 

ODU tarjoaa kattavan nopeasti saatavilla olevan standardivalikoiman kaapeleita, johtimia ja liittimiä valittavaksi.

Näiden lisäksi kaikki asiakkaan valitsemat komponentit ovat hankittavissa ODU:n kautta.