Search
Close this search box.

Medical

Demands

As electrical devices are becoming more common in Medical technology, standards in the field are developing constantly to ensure safety of users and patients. Ease of use is also important because medical devices at home are becoming more widespread. Especially in movable and mobile devices components must also be light and compact. Autoclavability of components is often important if devices need to be sterilaized. If devices are attached to patients, bio compability puts restrictions for materials available. Electrical attributes also need consideration if devices are fixedly attached to hospitals power grid. Short power outages, spikes or insulation problems may cause misdiagnosis or danger to patient’s health.

Solution requirements

  • According to the standards of field
  • Durability
  • Light weight and compact size
  • Autoclavability
  • Often biocompability

Contact us

miikka laukkanen jarruvastus opas Frizlen

Miikka Laukkanen

Sales and technical support

040 511 4135

Suitable solutions

White-Line offers easy to use and aesthetic solutions for manual connections to the hospital environment.

ODU offers lever locking solutions, but also spindle ones that do not require as much force from the user. ODU specializes especially in the requirements of MRI technology in healthcare. Strong magnetic fields can occur in a hospital environment, in which case the connector materials must be definetely non-magnetic. Approximately any required electrical or optical signal as well as water and air can be selected as the transmission. The modular design provides an application specific optimum solution.

Cable series designed for healthcare applications

Silicone is a well-proven material in the healthcare industry. It is easy to disinfect, has low friction and is biocompatible. These features are important, for example, in the external cables of devices that are visible in hospitals.

Ultra small High-Density series

AMC series smallest High-Density series offers light colored chrome-plated surface structures for the healthcare. The trend in device design is to always design smaller devices, which sets high standards for the components to be connected to the device body. In this trend, High-Density offers the best solutions. Also available as pre-wired / soldered structures.

Connectror solutions in accordance by healthcare device standards.

Structures that meet the requirements of the IEC60601-1 standard for patient and user safety. Water and air transmission options also available.

Terveydenhoitolaitestandardien mukaiset liitäntäratkaisut.

Potilas- ja käyttäjäturvallisuutta valvovan IEC60601-1 standardin vaatimukset täyttäviä rakenteita. Saatavilla myös vesi ja ilmaläpivientejä.MEDI-SNAP on autoklaavattava.

Silikoni on hyväksi havaittu materiaali terveydenhoitoalalla. Se on helposti desinfioitavissa, vähäkitkainen ja se on bioyhteensopiva.

Nämä ominaisuudet ovat tärkeitä esimerksiksi laitteiden ulkoisissa kaapeleissa, jotka ovat näkyvästi esillä sairaaloissa.

White-Line tarjoaa helppokäyttöiset ja esteettiset ratkaisut manuaaliliitoksiin sairaalaympäristöön.

ODU:lta löytyvät salpalukitteiset ratkaisut, mutta myös kierrelukitteiset, jotka eivät vaadi käyttäjältä niin paljoa käyttövoimaa. ODU on erikoistunut etenkin MRI-tekniikan asettamiin vaatimuksiin terveydenhuollossa. Sairaalaympäristössä voi esiintyä voimakkaita magneettikenttiä, jolloin käytetyt liitinmateriaalit on ehdottomasti oltava ei-magneettisia. Läpivienneiksi voidaan valita likipitäen mikä tahansa tarvittava sähköinen tai optinen signaali sekä vesi ja ilma. Modulaarinen rakenne mahdollistaa sovelluskohtaisen optimiratkaisun.

AMC-sarjan pienikokoisin High-Density-sarja tarjoaa terveydenhuoltopuolelle vaalearunkoisia kromattuja rakenteita.

Trendinä laitesuunnittelussa on suunnitella laitteista aina vain pienempiä, mikä asettaa korkeat vaatimustasot laitteen runkoon liitettäville komponenteille. Tässä trendissä High-Density tarjoaa parhaat ratkaisut. Saatavilla myös valmiiksi johdotettuina/juotettuina rakenteina.