Search
Close this search box.

Raideliikenne

Toimialan vaatimukset

Raideliikenteen liikkuvaan kalustoon ja infrasturktuuriin kohdistuu tiukkoja normien mukaisia ja toiminnallisia standardivaatimuksia. Sähköturvallisuuden varmistaminen ja luotettavuus sekä häiriövapaa signaalien kulku ovat elintärkeitä sujuvalle raideliikenteelle. Tämä pätee kaikkiin raideliikenteen eri osa-alueisiin kuten juniin, yksittäisiin vaunuihin, signaalilaitteistoon, signaalilaatikoihin, tunneleihin ja siltarakennelmiin. Käytettävien ratkaisujen tulee varmistaa jatkuva sähkölaitteiston valvonta ja infrastruktuurin turvallisuus. Aikaiset havainnot häiriöstä sallivat vian tarkastuksen ennen kriittisten tilanteiden tapahtumista.

Mitä ratkaisulta vaaditaan

 • Käytettävyys
 • Laitteiston turvallisuus
 • Ennaltaehkäisevä vikatieto
 • Standardien mukaiset ratkaisut

Ota yhteyttä

Kimmo Ilves

Myynti ja tekninen tuki

09 774 642 25
050 468 3253

Tutustu raideliikenteen ratkaisuihin

Korkean turvatason lukitusjärjestelmä haastaviin ympäristöolosuhteisiin

STS-siirtoavainjärjestelmä soveltuu vaarallisen koneen ovien ja luukkujen lukitukseen. Modulaarisella rakenteella voidaan toteuttaa huoltoalueen suojaus sovelluskohtaisesti. STS täyttää Cat 4 / PL e -tason vaatimukset EN 13849-1 standardin mukaisesti.

Siirtoavainjärjestelmän mekaanisen koodauksen ansiosta ovien lukitukset eivät vaadi sähköistä asennusta. STS-järjestelmän modulaarinen rakenne voidaan toteuttaa sovelluskohtaisesti. STS soveltuu laitteiden suojauksiin, joissa johdottaminen on haastavaa ja sähkölaitteiden asentaminen suojattavan laitteen ympäristöön on hankalaa. Mekaanisen koodausratkaisun ansiosta järjestelmän kunnossapito on yksinkertaisempaa, sillä järjestelmä ei ole altis sähköiselle vikaantumiselle.

Dold tarjoaa kustomoituja ratkaisuja sähköisten erilaisten sähköisten suureiden , kuten esimerkiksi virtojen, jännitteiden, voimsyötönsyötön tai resistentin valvontaan.

LED-paneeli laitteen etupaneelissa antaa jatkuvasti ajankohtaista tilatietoa. Näin ne varmistavat prosessin optimaalisen sujuvuuden. Mittaus- ja valvontareleet antavat välittömän tilatiedon vikatilanteissa ja siten ne nostavat myös monimutkaisten järjstelmien suojaustasoa. Saatavilla on sekä yksi- että monitoimisia releitä.

Dold -eristyksenvartijoiden avulla vikaantuvat laitteistot havaitaan ennen kuin varsinainen käyttökatkokseen johtava vika syntyy

Erilaisilla mittareleillä valvotaan sähkönjakeluverkkojen ja niihin kytkettyjen laitteiden toimintaa. Vikavirran valvontareleet ovat tarkoitettu maadoitettujen verkkojen eristyksen valvontaan. Eristystason valvontareleet soveltuvat maadoittamattomien alle 1000 V AC ja DC sekä jännitteettömien verkkojen valvontaan.

ProLine P 16000 pulssimuuntimen avulla voidaan jakaa nopeustieto turvapiiristä muiden järjestelmien käyttöön.

Pulssianturien lähtösignaalin siirto onnistuu häiriövapaasti ja täyttäen SIL2 turvatason vaatimukset. P 16000 muunnin täyttää kaikki viimeisimmät kiskokalusto standardit mukaan lukien mm. iskun ja tärinän kestävyyden, EMC-suojauksen, lämpötila-alueen ja paloluokituksen.

Nopeussignaalin kahdentajalla säästät nopeusanturien määrässä kiskokalustossa.

P 16800 nopeussignaalin kahdentajan avulla voidaan yksinkertaistaa ohjausjärjestelmien, jotka vaativat nopeustietoja käytettäväkseen, jälkiasentamista kiskokalustoon. Uusissa ajoneuvoissa nopeusanturien määrää saadaan vähennettyä, mikä optimoi hankinta- ja ylläpitokustannukset.

DC-sähkönsyöttöasemat ja syötettävän sähköverkon osat pitää suojata turvallisesti oikosuluilta.

Tähän tarvittavan turvalaitteen tulee mitata luotettavasti virtaa ja jännitettä, jotta se kykenee havaitsemaan oikosulut nopeasti. Sovelluksessa mittalaitteiden tulee kestää korkeita jännitteitä sekä kyetä mittaamaan virran ja jännitteen muutoksia nopeasti ja tarkasti. Knick P 40000 -sarjan muuntimet täyttävät nämä mittaus- ja signaalinkäsittelyvaatimukset.

 • VariTrans P 41000 soveltuu DC-virran mittaamiseen shunttivastuksen avulla.
 • Varitrans P 41000 AG soveltuu DC-virran sekä vikatilanteessa ylikuormitusvirran mittaamiseen shunttivastuksen avulla.
 • VariTrans P 42000 soveltuu DC-jännitteen suoraan mittaukseen 3000/3600 V DC asti.

DC-sähkönsyöttöasemat ja syötettävän sähköverkon osat pitää suojata turvallisesti oikosuluilta.

Tähän tarvittavan turvalaitteen tulee mitata luotettavasti virtaa ja jännitettä, jotta se kykenee havaitsemaan oikosulut nopeasti. Sovelluksessa mittalaitteiden tulee kestää korkeita jännitteitä sekä kyetä mittaamaan virran ja jännitteen muutoksia nopeasti ja tarkasti. Knick P 40000 -sarjan muuntimet täyttävät nämä mittaus- ja signaalinkäsittelyvaatimukset.

 • VariTrans P 41000 soveltuu DC-virran mittaamiseen shunttivastuksen avulla.
 • Varitrans P 41000 AG soveltuu DC-virran sekä vikatilanteessa ylikuormitusvirran mittaamiseen shunttivastuksen avulla.
 • VariTrans P 42000 soveltuu DC-jännitteen suoraan mittaukseen 3000/3600 V DC asti.

DC-sähkönsyöttöasemat ja syötettävän sähköverkon osat pitää suojata turvallisesti oikosuluilta.

Tähän tarvittavan turvalaitteen tulee mitata luotettavasti virtaa ja jännitettä, jotta se kykenee havaitsemaan oikosulut nopeasti. Sovelluksessa mittalaitteiden tulee kestää korkeita jännitteitä sekä kyetä mittaamaan virran ja jännitteen muutoksia nopeasti ja tarkasti. Knick P 40000 -sarjan muuntimet täyttävät nämä mittaus- ja signaalinkäsittelyvaatimukset.

 • VariTrans P 41000 soveltuu DC-virran mittaamiseen shunttivastuksen avulla.
 • Varitrans P 41000 AG soveltuu DC-virran sekä vikatilanteessa ylikuormitusvirran mittaamiseen shunttivastuksen avulla.
 • VariTrans P 42000 soveltuu DC-jännitteen suoraan mittaukseen 3000/3600 V DC asti.

P 45000 on kompakti erotusmuunnin raideliikenteeseen.

Knick P 45000 -sarjan erotusmuuntimet on kehitetty mittaamaan korkeita DC- ja AC-jännitteitä raskaissa ajoneuvoissa, erityisesti kiskokalustossa. Sovellusesimerkkejä ovat ajomoottoreiden valvonta ja ohjaus kiskokalustossa sekä DC-jännitteen valvonta raideliikenteen konvertteriratkaisuissa. Tilaa säästävä asennus, sillä P 45000 erotusmuuntimet voidaan asentaa vierekkäin.

 

Raideliikenteen energian mittausjärjestelmien tulee täyttää standardin EN 50463 -vaatimukset.

Ilman tarkkaa ja luotettavaa virran ja jännitteen mittausta tallennettu data ei ole tarpeeksi luotettavaa. Proline P 51000 ja P 52000 ovat suunniteltu EN 50463 -standardin mukaisiin vaatimuksiin. Ne ovat immuuneja kaikelle normaalille häiriölle, antaen korkealaatuista mitattavaa energian kulutukseen liittyvää dataa.

 • P 51000 soveltuu virran mittaukseen shunttivastuksen kanssa.
 • P 52000 soveltuu DC-jännitteen suoraan mittaukseen 4200 V DC asti.

Raideliikenteen energian mittausjärjestelmien tulee täyttää standardin EN 50463 -vaatimukset.

Ilman tarkkaa ja luotettavaa virran ja jännitteen mittausta tallennettu data ei ole tarpeeksi luotettavaa. Proline P 51000 ja P 52000 ovat suunniteltu EN 50463 -standardin mukaisiin vaatimuksiin. Ne ovat immuuneja kaikelle normaalille häiriölle, antaen korkealaatuista mitattavaa energian kulutukseen liittyvää dataa.

 • P 51000 soveltuu virran mittaukseen shunttivastuksen kanssa.
 • P 52000 soveltuu DC-jännitteen suoraan mittaukseen 4200 V DC asti.

Maconic shunttivastusten avulla mittaat korkeita DC-virtoja tarkasti ja luotettavasti yhdessä Knick mittamuuntimien kanssa.

Shunttien valmistuksessa on käytetty mangaani-kupari-nikkeli seosta, minkä ansiosta saavutetaan erittäin alhainen lämpötilakerroin. Yhdessä Knickin mittamuuntimen kanssa Maconic shuntit kykenevät mittaamaan DC-virtaa stabiilisti useiden vuosien ajan (MFBF –arvo jopa 96 vuotta). Mitoitus ja mekaaninen rakenne on suunniteltu siten, että vastukset lämpenevät vain vähän, kun nimellisvirta saavutetaan.

Raideliikenteen energian mittausjärjestelmien tulee täyttää standardin EN 50463 -vaatimukset.

Ilman tarkkaa ja luotettavaa virran ja jännitteen mittausta tallennettu data ei ole tarpeeksi luotettavaa. Proline P5100 on suunniteltu EN 50463 -standardin mukaisiin vaatimuksiin. Se on immuuni kaikelle normaalille häiriölle, antaen korkealaatuista mitattavaa energian kulutukseen liittyvää dataa.  

P16000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

P41000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dold pistokantaiset piirikorttireleet ja salpareleet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dold -eristyksenvartijoiden avulla vikaantuvat laitteistot havaitaan ennen kuin varsinainen käyttökatkokseen johtava vika syntyy

Erilaisilla mittareleillä valvotaan sähkönjakeluverkkojen ja niihin kytkettyjen laitteiden toimintaa. Vikavirran valvontareleet ovat tarkoitettu maadoitettujen verkkojen eristyksen valvontaan. Eristystason valvontareleet soveltuvat maadoittamattomien alle 1000 V AC ja DC sekä jännitteettömien verkkojen valvontaan.

Dold tarjoaa kustomoituja ratkaisuja sähköisten erilaisten sähköisten suureiden , kuten esimerkiksi virtojen, jännitteiden, voimsyötönsyötön tai resistentin valvontaan.

LED-paneeli laitteen etupaneelissa antaa jatkuvasti ajankohtaista tilatietoa. Näin ne varmistavat  prosessin optimaalisen sujuvuuden.  Mittaus- ja valvontareleet antavat välittömän tilatiedon vikatilanteissa ja siten ne nostavat myös monimutkaisten järjstelmien suojaustasoa. Saatavilla on sekä yksi- että monitoimisia releitä.

STS-siirtoavainjärjestelmä soveltuu vaarallisen koneen ovien ja luukkujen lukitukseen. Modulaarisella rakenteella voidaan toteuttaa huoltoalueen suojaus sovelluskohtaisesti.

STS täyttää Cat 4 / PL e -tason vaatimukset EN 13849-1 standardin mukaisesti. Siirtoavainjärjestelmän mekaanisen koodauksen ansiosta ovien lukitukset eivät vaadi sähköistä asennusta. STS-järjestelmän modulaarinen rakenne voidaan toteuttaa sovelluskohtaisesti. STS soveltuu laitteiden suojauksiin, joissa johdottaminen on haastavaa ja sähkölaitteiden asentaminen suojattavan laitteen ympäristöön on hankalaa. Mekaanisen koodausratkaisun ansiosta järjestelmän kunnossapito on yksinkertaisempaa, sillä järjestelmä ei ole altis sähköiselle vikaantumiselle.