Search
Close this search box.

Välirele UG 3076

Dold välireleet ovat ideaaliratkaisu toimimaan linkkinä herkkien piirien kuten ohjauslogiikan ja korkeatehoisten piirien kuten sähkömoottoreiden välillä. Tällöin saadaan muodostettua galvaaninen erotus logiikan ja tehopiirin välille.

Doldilta löytyy bistabiilit kippireleet ja monostabiilit kytkentäreleet eri käyttökohteisiin. Yhdessä releessä voi olla jopa 6 vaihtokosketinta 22,5 mm kotelossa.

  • Välirele logiikan ja kuorman väliin
  • Nopea vasteaika
  • Tilaa ja kustannuksia säästävä vaihtoehto kontaktoreille
  • UG 3076.12: 2 vaihtokosketinta,
  • UG 3076.15: 6 vaihtokosketinta

Ota yhteyttä