Search
Close this search box.

Satama ja laiva

Toimialan vaatimukset

Tuotantokapasiteetti kasvaa jatkuvasti sekä matkustus- että rahtiliikenteessä. Tämä pätee niin laivojen määrään kuin kokoonkin. Tämän infrastruktuurin toimintakyvyn ylläpitämiseksi on turvattava luotettava energian lähde. Vaatimukset valvonta- ja turvaratkaisuille sekä sähkölaitteille ovat suuria. Pysähdykset satamissa on suoritettava nopeasti ja luotettavasti. Tähän liittyvät logistiset ongelmat voidaan ratkaista vain varmistamalla nosto- ja purkulaitteiden jatkuva käytettävyys ja turvallisuus.

Mitä ratkaisulta vaaditaan

  • Toiminnallista varmuutta haastavissa ulko-olosuhteissa
  • Suolan-, UV:n ja vedenkestävää rakennetta
  • Korkeaa IP -luokitusta

Ota yhteyttä

Juuso Lehto

Myynti ja tekninen tuki

09 774 642 34
040 013 1348

Tutustu satama- ja laivateollisuuden ratkaisuihin

Tehovastukset laivakäyttöihin

Laivojen liikkeet mahdollistavat propulsiot ovat nykyisin sähköisiä järjestelmiä. Koska liikuteltavat massat ovat suuria, vaaditaan myös sähköisiltä järjestelmiltä suurta energiakapasiteettia. Eräs tärkeä asia on, kuinka käsitellä esimerkiksi jarrutuksissa kertyvää energiaa. Energian muuttaminen teräsitilävastuksilla lämmöksi on kustannustehokas ja varma ratkaisu.

Huolto-ovien sekä -luukkujen turvallinen valvonta myös ulkokäyttöihin

CES-C02 on kosketukseton PL e -turvatason RFID-koodattu turvaraja, jolla voidaan valvoa tuotantoalueen huolto-ovia tai -luukkuja. Litteän muotoilun ja pienen koon ansiosta CES-02 turvaraja on joustava asentaa myös ahtaisiin kohteisiin. Laajan käyttölämpötila-alueen (-40 … 65 °C) omaava CES-C02 on pakkasenkestonsa ansiosta sopiva ratkaisu eteenkin haastaviin ulkokäyttöihin.

 

Mukaan otettava RFID -avain huoltomiehen vakuudeksi

Yhdellä lukijalla ja RFID koodatulla avaimella voidaan tehdä järjestelmän sähköinen huoltolukitus. Lukijaa käytetään usein turvalukon vieressä LOTO (Log out tag out) -toimintona. Kun avain otetaan järjestelmästä mukaan huoltotoiminnon ajaksi, niin turvapiiriä ei voida kuitata, eikä laitetta käynnistää huollon aikana. Toisella lukijalla on mahdollista toteuttaa myös sähköinen siirtoavainjärjestelmä. Tällöin avain voidaan viedä toiseen lukijaan esim. huoltoalueen ohjauspaneeliin, josta voidaan sallia laitteen huoltoajo.

ADMIRAL AX, VISION VX Ja DUAL BEAM vakiovaloverhomalleihin on saatavilla esiasennetut IP67 -tiiveysluokan suojaputket sekä lämmitinelementit, jotka mahdollistavat käytön haastavissa ulko-olosuhteissa

Saataviila on mm. Lämmitettävä WTHF-versio, jonka käyttölämpötila-alue yltää -25 °C asti. Suojaputket soveltuvat valoverhoille, joissa 2, 3 tai 4 sädettä sekä 1660 mm ja 1810 mm suojattua korkeutta 30 mm resoluutiolla.

Satama-alueiden kulunvalvonta on hankalaa toteuttaa perinteisellä valoverholla.

Dual Beam -turvavaloverhot suojaputkella kulunvalvontaan on häiriösuojattu tuplasäteellä, jolloin sädeparin molempien säteiden tulee katketa turvapiirin katkeamiseksi. Ulkoiset häiriöt esim. linnut eivät aiheuta tällöin turhia katkoja ulkoilmassa. Tuplasäteinen turvavaloverhon Max. 80 m toimintaetäisyys mahdollistaa myös pitkän alueen turvallisen kulunvalvonnan.

Korkean turvatason lukitusjärjestelmä haastaviin ympäristöolosuhteisiin

STS-siirtoavainjärjestelmä soveltuu laitteiden suojauksiin, joissa johdottaminen on haastavaa tai sähkölaitteiden asentaminen haastavien ympäristö-olosuhteiden osalta ei ole kannattavaa. STS-siirtoavainjärjestelmä soveltuu vaarallisen alueen huoltoporttien, -ovien ja -luukkujen lukitukseen.

Siirtoavainjärjestelmän mekaanisen koodauksen ansiosta ovien, luukkujen ja porttien lukitukset eivät vaadi sähköistä asennusta. Mekaanisen rakenteen ansiosta lukitukset eivät ole alttiita sähköiselle vikaantumiselle. Siirtoavainjärjestelmä STS täyttää Cat 4 / PL e -tason vaatimukset EN 13849-1 standardin mukaisesti.

PL e -tason langaton turvapiiri ja tiedonsiirto jopa 800 m saakka

Satama-alueen liikkuvissa sovelluksissa tai haastavilla alueilla tarvitaan usein langatonta tiedonsiirtoa. Dold UH 6900 avulla voidaan toteuttaa langaton turvapiiri. Dold UH6900 täyttää korkeimman turvatason PLe / Kategoria 4, SIL3 luokitukset. Järjestelmä koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta. Yksiköiden välimatka voi olla avoimessa ympäristössä 800 m.

Mikäli yhteys jostakin syystä häiriintyy, tapahtuu hätäkatkaisu. Lähetin voi valvoa maksimissaan 3 turvalaitetta, joista yhden aktivoituessa kaikkien vastaanottimien turvakoskettimet avautuvat. Lisäksi vastaanottimelle voidaan liittää kolme turvalaitetta. Kaksisuuntaisessa tiedonsiirrossa lähettimeen ja vastaanottimeen voidaan liittää turvatoimintojen lisäksi myös ohjaustuloja ja -lähtöjä. Sujuvan tiedonsiirron varmistamiseksi turvareleet voidaan asentaa kytkentäkaappiin ja asentaa antenni esim. kytkentäkaapin päälle.

PL e -tason langaton turvapiiri ja tiedonsiirto jopa 800 m saakka

Satama-alueen liikkuvissa sovelluksissa tai haastavilla alueilla tarvitaan usein langatonta tiedonsiirtoa. Dold UH 6900 avulla voidaan toteuttaa langaton turvapiiri. Dold UH6900 täyttää korkeimman turvatason PLe / Kategoria 4, SIL3 luokitukset. Järjestelmä koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta. Yksiköiden välimatka voi olla avoimessa ympäristössä 800 m.

Mikäli yhteys jostakin syystä häiriintyy, tapahtuu hätäkatkaisu. Lähetin voi valvoa maksimissaan 3 turvalaitetta, joista yhden aktivoituessa kaikkien vastaanottimien turvakoskettimet avautuvat. Lisäksi vastaanottimelle voidaan liittää kolme turvalaitetta. Kaksisuuntaisessa tiedonsiirrossa lähettimeen ja vastaanottimeen voidaan liittää turvatoimintojen lisäksi myös ohjaustuloja ja -lähtöjä. Sujuvan tiedonsiirron varmistamiseksi turvareleet voidaan asentaa kytkentäkaappiin ja asentaa antenni esim. kytkentäkaapin päälle.

Laivan sähköverkkojen ennakoivaan huoltoon sekä vaaratilanteiden välttämiseen

Laivateollisuudessa sähköistysten turvallisuus on ehdottoman tärkeää, sillä merenkulun aikana tapahtuvat häiriöt ovat hankalia korjata merellä ja aiheuttavat potentiaalisia vaaratilanteita.

Laivojen sähköverkot ovat usein maadoittamattomia. Näitä verkkoja voidaan valvoa eristyksenvartijoilla. Eristystaso voi vaurioitua huomaamattomasti ajan kanssa esimerkiksi johdineristeiden heikentyessä. Vartijalle voidaan säätää kaksi rajaa; hälytys ja katkaisu. Tällöin kasvava ongelma voidaan paikantaa ja korjata ennen kuin katkolle on syytä. Eristysvartijan katkaisusignaali toimii turvallistavana tekijänä tapauksissa joissa eristyksen huononemiseen ei ole kiinnitetty ajoissa huomiota tai tason tippuminen tapahtuu nopeasti.

Laivateollisuudessa sähköistysten turvallisuus on ehdottoman tärkeää, sillä merenkulun aikana tapahtuvat häiriöt ovat hankalia korjata merillä ja aiheuttavat potentiaalisia vaaratilanteita.

Laivojen sähköverkot ovat usein maadoittamattomia. Näitä verkkoja voidaan valvoa eristyksenvartijoilla. Eristystaso voi vaurioitua huomaamattomasti ajan kanssa esimerkiksi johdineristeiden heikentyessä. Vartijalle voidaan säätää kaksi rajaa; hälytys ja katkaisu. Tällöin kasvava ongelma voidaan paikantaa ja korjata ennen kuin katkolle on syytä. Eristysvartijan katkaisusignaali toimii turvallistavana tekijänä tapauksissa joissa eristyksen huononemiseen ei ole kiinnitetty ajoissa huomiota tai tason tippuminen tapahtuu nopeasti.

Vikavirranvalvojilla valvotaan maadoitettujen verkkojen isolaatiotasoja. Eristystaso voi vaurioitua huomaamattomasti ajan kanssa esimerkiksi johdineristeiden heikentyessä.

Vartijalle voidaan säätää kaksi rajaa; hälytys ja katkaisu. Tällöin kasvava ongelma voidaan paikantaa ja korjata ennen kuin katkolle on syytä. Vikavirranvalvojan katkaisusignaali toimii turvallistavana tekijänä tapauksissa joissa eristyksen huononemiseen ei ole kiinnitetty ajoissa huomiota tai tason tippuminen tapahtuu nopeasti.

Koneiden ongelmaton ja tehokas toiminta varmistetaan jatkuvalla kolmivaihejärjestelmän valvonnalla

Universaali MK 9300N-mittarele yhdistää yhdeksän erilaista valvontatoimintoa. Tarpeesta riippuen MK9300N valvoo samanaikaisesti yli-/alijännitettä, vaihesymmetriaa, yli-/alivirtaa, tehokerrointa, aktiivikuormaa, näennäis- ja loistehoa, taajuutta sekä vaihejärjestystä. Relettä on mahdollista käyttää myös yksivaihejärjestelmien valvontaan. MK 9300N täyttää kaikki DNV-GL asettamat turva-, toimivuus- ja laatuvaatimukset ja on täten todettu merikelpoiseksi.

Laivateollisuudessa sähköistysten turvallisuus on ehdottoman tärkeää, sillä merenkulun aikana tapahtuvat häiriöt ovat hankalia korjata merillä ja aiheuttavat potentiaalisia vaaratilanteita.

Laivojen sähköverkot ovat usein maadoittamattomia. Näitä verkkoja voidaan valvoa eristyksenvartijoilla. Eristystaso voi vaurioitua huomaamattomasti ajan kanssa esimerkiksi johdineristeiden heikentyessä.  Vartijalle voidaan säätää kaksi rajaa; hälytys ja katkaisu. Tällöin kasvava ongelma voidaan paikantaa ja korjata ennen kuin katkolle on syytä. Eristysvartijan katkaisusignaali toimii turvallistavana tekijänä tapauksissa joissa eristyksen huononemiseen ei ole kiinnitetty ajoissa huomiota tai tason tippuminen tapahtuu nopeasti.

 

Vikavirranvalvojilla valvotaan maadoitettujen verkkojen isolaatiotasoja. Eristystaso voi vaurioitua huomaamattomasti ajan kanssa esimerkiksi johdineristeiden heikentyessä.

Vartijalle voidaan säätää kaksi rajaa; hälytys ja katkaisu. Tällöin kasvava ongelma voidaan paikantaa ja korjata ennen kuin katkolle on syytä. Vikavirranvalvojan katkaisusignaali toimii turvallistavana tekijänä tapauksissa joissa eristyksen huononemiseen ei ole kiinnitetty ajoissa huomiota tai tason tippuminen tapahtuu nopeasti.

Koneiden ongelmaton ja tehokas toiminta varmistetaan jatkuvalla kolmivaihejärjestelmän valvonnalla

Universaali MK 9300N-mittarele yhdistää yhdeksän erilaista valvontatoimintoa. Tarpeesta riippuen MK9300N valvoo samanaikaisesti yli-/alijännitettä, vaihesymmetriaa, yli-/alivirtaa, tehokerrointa, aktiivikuormaa, näennäis- ja loistehoa, taajuutta sekä vaihejärjestystä. Relettä on mahdollista käyttää myös yksivaihejärjestelmien valvontaan. MK 9300N täyttää kaikki DNV-GL asettamat turva-, toimivuus- ja laatuvaatimukset ja on täten todettu merikelpoiseksi.

Laivojen liikkeet mahdollistavat propulsiot ovat nykyisin sähköisiä järjestelmiä. Koska liikuteltavat massat ovat suuria, vaaditaan myös sähköisiltä järjestelmiltä suurta energiakapasiteettia.

Eräs tärkeä asia on, kuinka käsitellä esimerkiksi jarrutuksissa kertyvää energiaa. Energian muuttaminen teräsitilävastuksilla lämmöksi on kustannustehokas ja varma ratkaisu.

Satama-alueiden kulunvalvonta on hankalaa toteuttaa perinteisellä valoverholla.

Dual Beam -turvavaloverhot suojaputkella kulunvalvontaan on häiriösuojattu tuplasäteellä, jolloin sädeparin molempien säteiden tulee katketa turvapiirin katkeamiseksi. Ulkoiset häiriöt esim. linnut eivät aiheuta tällöin turhia katkoja ulkoilmassa. Tuplasäteinen turvavaloverhon Max. 80 m toimintaetäisyys mahdollistaa myös pitkän alueen turvallisen kulunvalvonnan.

ADMIRAL AX, VISION VX Ja DUAL BEAM vakiovaloverhomalleihin on saatavilla esiasennetut IP67 -tiiveysluokan suojaputket sekä lämmitinelementit, jotka mahdollistavat käytön haastavissa ulko-olosuhteissa

Saataviila on mm. Lämmitettävä WTHF-versio, jonka käyttölämpötila-alue yltää -25 °C asti. Suojaputket soveltuvat valoverhoille, joissa 2, 3 tai 4 sädettä sekä 1660 mm ja 1810 mm suojattua korkeutta 30 mm resoluutiolla.

STS-siirtoavainjärjestelma soveltuu laitteiden suojauksiin, joissa johdottaminen on haastavaa ja sähkölaitteiden asentaminen suojattavan laitteen ympäristöön on hankalaa.

STS-siirtoavainjärjestelmä soveltuu vaarallisen koneen ovien ja luukkujen lukitukseen. STS täyttää Cat 4 / PL e -tason vaatimukset EN 13849-1 standardin mukaisesti. Siirtoavainjärjestelmän mekaanisen koodauksen ansiosta ovien lukitukset eivät vaadi sähköistä asennusta. STS-järjestelmän modulaarinen rakenne voidaan toteuttaa sovelluskohtaisesti. Mekaanisen koodausratkaisun ansiosta järjestelmän kunnossapito on yksinkertaisempaa, sillä järjestelmä ei ole altis sähköiselle vikaantumiselle.

Dold UH 6900 täyttää korkeimman turvatason PLe /Cat. 4, SIL3 sekä TÜV-hyväksynnän. Järjestelmä koostuu lähettimestä ja jopa 255 vastaanottimesta.

Yksiköiden välimatka voi olla avoimessa ympäristössä 800 m, sekä teollisuusympäristössä 250 m. Mikäli yhteys jostakin syystä häiriintyy, tapahtuu hätäkatkaisu. Lähetin valvoo maksimissaan 3 turvalaitetta, joista yhden aktivoituessa kaikkien vastaanottimien turvakoskettimet avautuvat. Lisäksi kullekin vastaanottimelle voidaan liittää kolme turvalaitetta, jotka vaikuttavat tämän vastaanottimen turvakoskettimiin. Turvalaite voi olla hätäkatkaisupainike, turvakytkin, turvavaloverho tai 2-käsikytkin. Vastaanottimissa on yksi 3-turvakoskettiminen turvalähtö. Lähettimessä koskettimet toimivat tilatietolähtöinä. Lähettimeen ja vastaanottimiin voidaan liittää turvatoimintojen lisäksi myös useita käyttäjäkohtaisia ohjaustuloja ja -lähtöjä.