Search
Close this search box.

Sahateollisuus

Toimialan vaatimukset

Puun työstössä käytetyt valmistusmetodit ovat vaihtelevia ja usein ne sisältävät merkittävän vaaran laitteita ympäröivälle henkilökunnalle. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia laitteiden turvallistamiselle ja valvonnalle. Monet valmistusprosessit puuteollisuudessa perustuvat automaatioon, joten työstökoneet yleensä ovat käynnissä jatkuvasti. Käyttökatkojen minimoimiseksi on löydettävä sopivat turvallistamis- ja valvontaratkaisut.

Mitä ratkaisulta vaaditaan

  • Mekaanista toimintakykyä
  • Tärinänkestävyyttä
  • Tiiveys (pölyn- ja vedenkestävyys)
  • Katkojen minimointi
  • Käytettävyys
  • Aggressiivisten kemikaalien kestävyys (paperiteollisuus)

Ota yhteyttä

Juuso Lehto

Myynti ja tekninen tuki

09 774 642 34
040 013 1348

Tutustu sahateollisuuden ratkaisuihin

Tehovastukset moottorikuorman hallittuun purkamiseen

Sahateollisuudessa käsitellään monesti raskaita kuormia, joiden kontrollointi vaatii käyttömoottoreilta paljon. Liikkeiden pysäyttäminen vaatii energiaa, joka kasaantuu jarrutusenergiana käyttömoottoreille. Tällöin voidaan käyttää Frizlenin tehovastuksia näiden kuormien hallittuun purkamiseen. Frizlen vastuksia on saatavilla sääsuojattuina rakenteina, jolloin vastukset voidaan asentaa myös ulko-olosuhteisiin.

Huolto-ovien sekä -luukkujen turvallinen valvonta ja -lukitus

CTP on yksinkertainen PL e -tason turvalukko. CTP -turvalukko soveltuu erityisesti luukkujen ja ovien turvalliseen lukitukseen ja valvontaan. Tärinänkesto sekä korkea IP69K -tiiveysluokka tekevät turvalukosta soveltuvan haastaviin ympäristöolosuhteisiin. Turvalukko on helppo liittää OSSD -lähtöjen avulla turvareleeseen tai -logiikkaan. Laaja valikoima kytkentäavainvaihtoehtoja mahdollistaa joustavan asennuksen myös hankaliin ja ahtaisiin kohteisiin.

Huolto-ovien turvallinen valvonta, -lukitus sekä ohjaus

MGB Standard on ominaisuuksiensa vuoksi monipuolinen PL e-turvatason turvalukko sahalinjan huolto- ovien ja porttien turvalliseen lukitukseen ja valvontaan. MGB -turvalukkoon on saatavilla erilaisia ohjauspainikkeita. Sama turvalukko sopii liuku-, saranoituihin- ja parioviin. Kahvarakenne sekä takavapautuskahva mahdollistavat turvalukon vaivattoman käytön. Turvalukko valvoo sisäisen elektroniikan avulla jatkuvasti omaa tilaansa ja indikoi tästä LED -valoilla. Hyvä tärinänkesto ja IP65-luokitus tekevät turvalukosta sopivan ratkaisun sahateollisuuden tarpeisiin.

Modulaarisella turvalukolla joustavuutta huolto-oville

MGB2 Classic on joustava PL e-turvatason turvalukko sahalinjan huolto-ovien sekä porttien lukitukseen ja valvontaan. MGB2 Classic -turvakytkimen modulaarisuus luo joustavuutta asennukseen, käyttöönottoon, sekä mahdollisiin kunnossapitotilanteisiin. Painikemoduulien valikoimasta löytyy laaja valikoima erilaisia ohjauspainikemoduuleita jotka mahdollistavat ratkaisun suunnitteluun sovelluksen tarpeiden mukaisesti. Irrotettavat liitäntä- ja painikemoduulit voidaan asentaa lukkoon molemmin päin, jolloin sama MGB2 Classic -turvalukko sopii oikea- ja vasenkätisiin oviin. Kahvarakenteen ansiosta MGB2 Classic -turvalukkoa voidaan käyttää saranoiduissa-, liuku- ja pariovissa. Kahvarakenne sekä optiona saatava takavapautuskahva mahdollistavat turvalukon vaivattoman käytön. Hyvä tärinänkesto ja IP65-tiiveysluokitus tekevät kytkimestä soveltuvan sahateollisuuden tarpeisiin.

Tehdasväylän ominaisuuksilla nopeampi käyttöönotto ja tuotantokatkosten minimointi tarkan väylädiagnostiikan avulla

MGB2 Modular on yleisempien tehdasväylien kanssa kommunikoiva PL e-turvatason turvalukko sahalinjan huolto-ovien sekä porttien lukitukseen ja valvontaan. MGB2 Modular-turvakytkimen modulaarisuus ja ohjelmallinen asennus tuo nopeutta asennukseen, käyttöönottoon, sekä mahdollisiin kunnossapitotilanteisiin. MGB2 Classic -sarjaan verrattuna väyläversioisten lukkojen sähköinen kytkentä tapahtuu plug & play -menetelmällä, jolloin asennuskohteessa tehtävässä käyttöönotossa säästyy huomattavasti aikaa. Tehdasväylän diagnostiikka antaa tarkan indikaation koko järjestelmän tilasta ja pystyy ilmoittamaan tarkasti myös mahdolliset vikatilat sekä huoltotoimenpiteet, jolloin vianhakuun ei tarvitse käyttää aikaa ja linjan tuotantokatkot pysyvät minimissä.

Huolto-ovien sekä -luukkujen turvallinen valvonta myös ulkokäyttöihin

CES-C02 on kosketukseton PL e -turvatason RFID-koodattu turvaraja, jolla voidaan valvoa sahalinjan huolto-ovia tai -luukkuja. Litteän muotoilun ja pienen koon ansiosta CES-02 turvaraja on joustava asentaa myös ahtaisiin kohteisiin. Laajan käyttölämpötila-alueen (-40 … 65 °C) omaava CES-C02 on pakkasenkeston ansiosta sopiva ratkaisu eteenkin haastaviin ulkokäyttöihin.

Mukaan otettava RFID -avain huoltohenkilön vakuudeksi

Yhdellä lukijalla ja RFID koodatulla avaimella voidaan tehdä järjestelmän sähköinen huoltolukitus. Lukijaa käytetään usein turvalukon vieressä LOTO (Log out tag out) -toimintona. Kun avain otetaan järjestelmästä mukaan huoltotoiminnon ajaksi, niin turvapiiriä ei voida kuitata, eikä laitetta käynnistää huollon aikana. Toisella lukijalla on mahdollista toteuttaa myös sähköinen siirtoavainjärjestelmä. Tällöin avain voidaan viedä toiseen lukijaan esim. huoltoalueen ohjauspaneeliin, josta voidaan sallia laitteen huoltoajo.

Turvavaloverhot sahalinjan tai -koneen esteettömään suojaukseen

Reerin turvavaloverhoilla voidaan estää vaara-alueelle kulku. Tuotevalikoimasta löytyvät tyypin 2 / PL c sekä tyypin 4 / PL e vaatimusten mukaiset turvavaloverhot. Turvavaloverhoja on saatavana sormi-, käsi- ja henkilösuojaukseen. ATEX-tiloihin on saatavilla ATEX 2 -alueelle sopivat erikoiskoteloidut valoverhot. Reeriltä löytyvät suojaputkelliset versiot WTH ja WTHF (lämmityksellä). Suojaputkelliset (IP 69k) turvavaloverhot sopivat esimerkiksi elintarviketeollisuuden käyttöihin. Hyväksynnät: CE, TÜV, cULus, RoHS, S-Mark.

Häiriösuojattu turvavaloverho kulunvalvontaan

Dual Beam -turvavaloverhot kulunvalvontaan on häiriösuojattu tuplasäteellä, jolloin sädeparin molempien säteiden tulee katketa turvapiirin katkeamiseksi. Ulkoiset häiriöt esim. sahanpuru ja linnut eivät aiheuta tällöin turhia tuotantokatkoja sahalinjalle. Tuplasäteinen turvavaloverhon Max. 80 m toimintaetäisyys mahdollistaa myös pitkän alueen turvallisen kulunvalvonnan. Ulkokäytöissä turvavaloverho on saatavilla myös lämmitetyyn suojaputkeen, jolloin suuret lämpötilavaihtelut eivät aiheuta kosteutta rakenteen sisään.

Pysähtymisvahdit vaarallisen liikkeen ja nollanopeuden valvontaan

Pysähtymisvahdilla voidaan mitata moottorin liikettä, suoraan moottorin jännitteestä tai ulkoisilla antureilla. Kun liike on pysähtynyt voidaan varmistaa, että järjestelmä antaa signaalin esimerkiksi. turvalukon solenoidin vapautukseen ja vaaralliselle alueelle kulkeminen on turvallista. Liikkeestä mitattava pysäytys on aikaviivettä varmempi ja nopeampi ratkaisu.

Pysähtymisvahtia voidaan käyttää yhdessä tasavirtajarrun kanssa. Yhdistelmä mahdollistaa nopean pääsyn tuotantolinjan vaara-alueelle huoltotoimenpiteitä varten.

Hallittu tasainen käynnistys ilman mekaanista kuormitusta

Tällöin saavutetaan tasainen liikkeiden nopeuden kasvattaminen, joka on tärkeää esimerkiksi hihnakuljettimissa. Pehmeäkäynnistimellä voidaan korvata perinteiset tähti-kolmio-käynnistykset, joissa käytetään perinteisiä kontaktoreita. Koska pehmot perustuvat puolijohdetekniikkaan, eivät ne sisällä kulutusosia samalla tavoin kuin perinteiset kontaktorit. Tämä pidentää käynnistyslaitteiden elinikää ja turvallisuutta. Moottoreiden nopeudenhallintaan käytetään myös taajuusmuuttajia. Ottaen huomioon moottorikoon ja asennuksen, on sovelluksia joissa pehmon käyttäminen on kustannustehokkaampaa ja asennukseltaan helpompi toteuttaa. Pehmoissa säädöt tehdään etupaneelin potikoilla, eikä ohjelmointitaitoja vaadita.

Moottorien liikkeiden turvalliseen hallintaan ja valvontaan

Sahateollisuudessa käytettävä laitteisto on usein käyttäjille vaarallisia, jolloin niiden liikkeiden pysäyttäminen kontrolloidusti ja nopeasti on turvallisuuden kannalta ensisijaisen tärkeää. Dold tasavirtajarrut tarjoavat turvastandardien vaatimat pysäytysajat vaarallisille liikkeille, kuten sahanterille. Malleja on saatavilla useita, riippuen moottorikoosta. Tasavirtajarrulta vaadittava virta-arvo mitoitetaan karkeasti kaksinkertaiseksi käyttömoottorin nimellisvirtaan nähden. Liian suuri jarrutusvirta kuumentaa vain moottoria turhaan, mikä voi johtaa vaaratilanteisiin. Puolijohdetekniikan ansiosta komponentit ovat kulutuskestäviä, eivätkä vaadi erillisiä huoltotoimenpiteitä.

Käynnistys, pysäytys ja pyörintäsuunnan vaihto hallitusti ja nopeasti

Suunnanvaihtokontaktorilla UG 9410 voidaan toteuttaa pehmeä käynnistys, pehmeä pysäytys sekä kääntää sulavasti moottorin pyörimissuuntaa ilman mekaanista kulutusta. Samalla suunnanvaihtokontaktorilla voidaan myös valvoa pyörintäsuuntaa sekä ylivirtaa. Kahdella ohjaussignaalilla L ja R saadaan määritettyä liikkeensuunta esim. autonpesulinjojen harjojen pyörittäminen. UG9410 parametrien asetus voidaan tehdä Modbus RTU -protokollan kautta.

Pysähtymisvahdit vaarallisen liikkeen ja nollanopeuden valvontaan

Pysähtymisvahdilla voidaan mitata moottorin liikettä, suoraan moottorin jännitteestä tai ulkoisilla antureilla. Kun liike on pysähtynyt voidaan varmistaa, että järjestelmä antaa signaalin esimerkiksi. turvalukon solenoidin vapautukseen ja vaaralliselle alueelle kulkeminen on turvallista. Liikkeestä mitattava pysäytys on aikaviivettä varmempi ja nopeampi ratkaisu.

Pysähtymisvahtia voidaan käyttää yhdessä tasavirtajarrun kanssa. Yhdistelmä mahdollistaa nopean pääsyn tuotantolinjan vaara-alueelle huoltotoimenpiteitä varten.

Ennakoivaan huoltoon sekä vaaratilanteiden välttämiseen

Sahateollisuudessa esiintyy paljon palonarkaa materiaalia, minkä vuoksi sähköverkkojen eristystason jatkuva valvonta on ehdottoman tärkeää. Eristystaso voi vaurioitua huomaamattomasti ajan kanssa esimerkiksi johdineristeiden heikentyessä.

Eristyksenvartijoilla valvotaan maadoittamattomien verkkojen eristystasoja. Eristyksenvartijalle voidaan säätää kaksi rajaa; hälytys ja katkaisu. Eristystason hälytysraja-arvon ylittyessä, mahdolliset huoltotoimenpiteet voidaan toteuttaa ennakoivasti, jolloin säästytään ylimääräisiltä tuotantokatkoilta. Merkittävässä eristystason heikkenemisessä katkaisuraja-arvo ylittyy, jolloin katkaisusignaali suojaa mahdollisilta vaaratilanteilta.

Ennakoivaan huoltoon sekä vaaratilanteiden välttämiseen

Vikavirranvalvojilla valvotaan maadoitettujen verkkojen eristystasoja. Sahateollisuudessa esiintyy paljon palonarkaa materiaalia, minkä vuoksi sähköverkkojen eristystason jatkuva valvonta on ehdottoman tärkeää. Eristystaso voi vaurioitua huomaamattomasti ajan kanssa esimerkiksi johdineristeiden heikentyessä. Vikavirranvalvojalle voidaan säätää kaksi rajaa; hälytys ja katkaisu. Eristystason hälytysraja-arvon ylittyessä, mahdolliset huoltotoimenpiteet voidaan toteuttaa ennakoivasti, jolloin säästytään ylimääräisiltä tuotantokatkoilta. Merkittävässä eristystason heikkenemisessä katkaisuraja-arvo ylittyy, jolloin katkaisusignaali suojaa mahdollisilta vaaratilanteilta.

MGB on kompakti PL e-turvatason turvalukko sahalinjan porttien sekä ovien lukitukseen ja valvontaan.

MGB -turvalukkoon on saatavilla valikoima erilaisia ohjauspainikkeita. Kahvarakenne sekä optiona saatava hätävapautuskahva mahdollistavat turvalukon vaivattoman käytön. Hyvä tärinänkesto ja IP65-luokitus tekevät kytkimestä soveltuvan sahateollisuuden tarpeisiin. 

MGB2 on joustava PL e-turvatason turvalukko sahalinjan porttien sekä ovien lukitukseen ja valvontaan.

Painikemoduulien valikoimasta löytyy erilaiset ohjauspainikkeet jotka on valittavissa sovelluksen tarpeen mukaisesti. Kahvarakenne sekä optiona saatava hätävapautuskahva mahdollistavat turvalukon vaivattoman käytön. MGB2 turvalukko sopii versiosta riippumatta oikea- tai vasen kätisiin oviin. Hyvä tärinänkesto ja IP65-luokitus tekevät kytkimestä soveltuvan sahateollisuuden tarpeisiin.

CTP on yksinkertainen PL e -tason turvalukko. CTP soveltuu erityisesti luukkujen ja ovien turvalliseen lukitukseen ja valvontaan.

Tärinänkesto ja korkea IP69K -tiiveysluokka tekevät turvalukosta soveltuvan myös erittäin haastaviin ympäristöolosuhteisiin. Turvalukko on helppo liittää OSSD -lähtöjen avulla turvareleeseen tai -logiikkaan. Laaja valikoima kytkentäavainvaihtoehtoja mahdollistaa joustavan asennuksen myös hankaliin ja ahtaisiin kohteisiin.

Kosketukseton PL e -turvatason RFID-koodattu turvaraja, jolla voidaan valvoa sahalinjan luukkua tai ovirajaa.

Laajan kättölämpötila-alueen (-40 … 65 °C) omaava CES-C02 on pakkasen kestonsa ansiosta sopiva ratkaisu myös haastaviin ulkokäyttöihin.  

Yhdellä lukijalla ja RFID koodatulla avaimella voidaan tehdä järjestelmän sähköinen huoltolukitus.

Lukijaa käytetään usein turvalukon vieressä LOTO (Log out tag out) -toimintona. Kun avain otetaan järjestelmästä mukaan huoltotoiminnon ajaksi, niin turvapiiriä ei voida kuitata, eikä laitetta käynnistää huollon aikana. Toisella lukijalla on mahdollista toteuttaa myös sähköinen siirtoavainjärjestelmä. Tällöin avain voidaan viedä  toiseen lukijaan esim. huoltoalueen ohjauspaneeliin, josta voidaan sallia laitteen huoltoajo.

Dual Beam -turvavaloverhot kulunvalvontaan on häiriösuojattu tuplasäteellä, jolloin sädeparin molempien säteiden tulee katketa turvapiirin katkeamiseksi.

Ulkoiset häiriöt esim. sahanpuru ja linnut eivät aiheuta tällöin turhia tuotantokatkoja sahalinjalle. Tuplasäteinen turvavaloverhon Max. 80 m toimintaetäisyys mahdollistaa myös pitkän alueen turvallisen kulunvalvonnan. Ulkokäytöissä turvavaloverho on saatavilla myös lämmitetyyn suojaputkeen, jolloin suuret lämpötilavaihtelut eivät aiheuta kosteutta rakenteen sisään.

Sahateollisuudessa käytettävä laitteisto on usein käyttäjille vaarallisia, jolloin niiden liikkeiden pysäyttäminen kontrolloidusti ja nopeasti on turvallisuuden kannalta ensisijaisen tärkeää.

Moottorien liikkeiden turvalliseen hallintaan ja valvontaan. Dold tasavirtajarrut tarjoavat turvastandardien vaatimat pysäytysajat vaarallisille liikkeille, kuten sahanterille. Malleja on saatavilla useita, riippuen moottorikoosta. Tasavirtajarrulta vaadittava virta-arvo mitoitetaan karkeasti kaksinkertaiseksi käyttömoottorin nimellisvirtaan nähden. Liian suuri jarrutusvirta kuumentaa vain moottoria turhaan, mikä voi johtaa vaaratilanteisiin. Puolijohdetekniikan ansiosta komponentit ovat kulutuskestäviä, eivätkä vaadi erillisiä huoltotoimenpiteitä.

Pehmeäkäynnistimet, "pehmokäynnistimet" tai "pehmot" mahdollistavat käynnistysvirran portaattoman rajoittamisen ja kasvattamisen käynnistyksen aikana.

Tällöin saavutetaan tasainen liikkeiden nopeuden kasvattaminen, joka on tärkeää esimerkiksi hihnakuljettimissa. Pehmeäkäynnistimellä voidaan korvata perinteiset tähti-kolmio-käynnistykset, joissa käytetään perinteisiä kontaktoreita. Koska pehmot perustuvat puolijohdetekniikkaan, eivät ne sisällä kulutusosia samalla tavoin kuin perinteiset kontaktorit. Tämä pidentää käynnistyslaitteiden elinikää ja turvallisuutta. Moottoreiden nopeudenhallintaan käytetään myös taajuusmuuttajia. Ottaen huomioon moottorikoon ja asennuksen, on sovelluksia joissa pehmon käyttäminen on kustannustehokkaampaa ja asennukseltaan helpompi toteuttaa. Pehmoissa säädöt tehdään etupaneelin potikoilla, eikä ohjelmointitaitoja vaadita. 

Suunnanvaihtokontaktorit kohteisiin, joissa liikkeen suunta täytyy saada hallitusti ja joissain tapauksissa nopeasti toteutettua.

Kahdella ohjaussignaalilla L ja R saadaan määritettyä liikkeensuunta. Esimerkiksi venttiilinohjaus, jossa venttiili täytyy saada käännettyä kiinni ja auki tai tukkien pyörittäminen eri suuntiin.

Tietyissä tapauksissa huoltohenkilöstön täytyy pystyä käyttämään liikkeitä samalla kun huoltoa suoritetaan vaarallisella alueella. (Tee tuote)

Nopeusvahdit ovat turvallinen tapa rajoittaa vaarallisia liikkeitä. Tällöin nopeusvahdilla pystytään rajoittamaan liikettä niin ettei se aiheuta vaaratilanteita huoltohenkilöille ja huolto pystytään suorittamaan turvallisesti. Toisena esimerkkinä nollanopeusvahdilla voidaan valvoa vaaralliselle alueelle kulku. Vaarallisten liikkeiden pysäytys ohjataan ulkopuolelta. Liikkeiden pysähdyttyä nollanopeusvahti antaa sallivan signaalin turvaovelle ja henkilöstö pääsee kulkemaan turvallistetulle alueelle.

Eristyksenvartijoilla saadaan valvottua maadoittamattomien verkkojen isolaatiotasoja. Eristystaso voi vaurioitua huomaamattomasti ajan kanssa esimerkiksi johdineristeiden heikentyessä.

Sahateollisuudessa esiintyy paljon palonarkaa materiaalia ja jopa räjähdysherkkää pölyä, minkä vuoksi sähköverkkojen eristystason jatkuva valvonta on ehdottoman tärkeää. Vartijalle voidaan säätää kaksi rajaa; hälytys ja katkaisu. Tällöin kasvava ongelma voidaan paikantaa ja korjata ennen kuin katkolle on syytä. Eristysvartijan katkaisusignaali toimii turvallistavana tekijänä tapauksissa joissa eristyksen huononemiseen ei ole kiinnitetty ajoissa huomiota tai tason tippuminen tapahtuu nopeasti.

 

Sahateollisuudessa esiintyy paljon palonarkaa materiaalia ja jopa räjähdysherkkää pölyä, minkä vuoksi sähköverkkojen eristystason jatkuva valvonta on ehdottoman tärkeää.

Vikavirranvalvojan katkaisusignaali toimii turvallistavana tekijänä tapauksissa joissa eristyksen huononemiseen ei ole kiinnitetty ajoissa huomiota tai tason tippuminen tapahtuu nopeasti. Vikavirranvalvojilla saadaan valvottua maadoitettujen verkkojen isolaatiotasoja. Eristystaso voi vaurioitua huomaamattomasti ajan kanssa esimerkiksi johdineristeiden heikentyessä. Vartijalle voidaan säätää kaksi rajaa; hälytys ja katkaisu. Tällöin kasvava ongelma voidaan paikantaa ja korjata ennen kuin katkolle on syytä. 

 

Dold UG6946 on pysähtymisvahti, jolla valvotaan sahanterän moottorin remanenssijännitettä. (tee tuote)

Releelle asetetaan jäännösjännitteen raja-arvo, jolloin liike on pysähtynyt ja laite on turvallisessa tilassa. Asetetun raja-arvon, eli pyörimisnopeuden alitus aiheuttaa koskettimien tilanmuutoksen, jolla voidaan ohjata esimerkiksi turvalukon avausta. Käyttämällä korkeamman mittausjännitteen versiota yhdessä lähdön aikaviiveen kanssa  voidaan suodattaa mahdolliset laitteen signaalihäiriöt pois. UG6946 releestä on saatavilla versio mykistystoiminnolla. Tätä voidaan käyttää sahanterän huoltotoimenpiteen aikana. Mykistystoiminnon ollessa päällä terän pyöritys ei aiheuta jännitettä mittauspiiriin, eikä koskettimien tilanmuutosta releellä.

Sahateollisuudessa käsitellään monesti raskaita kuormia, joiden kontrollointi vaatii käyttömoottoreilta paljon.

Liikkeiden pysäyttäminen vaatii energiaa, joka kasaantuu jarrutusenergiana käyttömoottoreille. Tällöin voidaan käyttää Frizlenin tehovastuksia näiden kuormien hallittuun purkamiseen. Frizlen vastuksia on saatavilla sääsuojattuina rakenteina, jolloin vastukset voidaan asentaa myös ulko-olosuhteisiin.