Saetööstus

Tegevusala nõuded

Puidutöötlemisel kasutatavad tootmismeetodid on erinevad ja kujutavad endast sageli olulist ohtu seadmeid ümbritsevale personalile. See seab seadmete ohutusele ja järelevalvele erilisi nõudmisi. Paljud puidutööstuse tootmisprotsessid põhinevad automatiseerimisel, mistõttu tööpingid töötavad tavaliselt pidevalt. Töökatkestuste minimeerimiseks tuleb leida sobivad ohutus- ja järelevalvelahendused.

Mida lahendustelt nõutakse?

  • Vibratsioonitaluvus
  • Tihedus (tolmu- ja veekindlus)
  • Töökatkestuste minimeerimine
  • Kasutatavus
  • Agressiivsete kemikaalide taluvus (paberitööstus)

Võtke ühendust

Juuso Lehto

Müük ja tehniline tugi

09 774 642 34
040 013 1348

Sobivad lahendused

Pidurdustakistid mootori peatamiseks

Saetööstuses käsitletakse sageli suuri koormusi, mille kontrolli all hoidmine nõuab ajamimootoritelt palju energiat. Liikumiste peatamine nõuab energiat, mis akumuleerub ajamimootorite pidurdusenergiaks. Sellisel juhul saab nende koormuste kontrollitud tühjakslaadimiseks kasutada Frizleni takisteid. Frizleni takistid on saadaval ilmastikukindlate konstruktsioonidena, mis tähendab, et takistid võib paigaldada ka välistingimustesse.

Turvavalguskardinad saeliini või masina takistusteta kaitsmiseks

Reeri turvavalguskardinate abil saab takistada ohualasse juurdepääsu. Tootevalikus on turvavalguskardinad, mis vastavad tüüp 2 / PL c ja tüüp 4 / PL e nõuetele. Turvavalguskardinaid on saada sõrme-, käe- ja isikukaitse jaoks. ATEX-klassi rajatiste jaoks on saadaval spetsiaalsed eriümbrisega turvavalguskardinad, mis sobivad ATEX 2 piirkonnale. Reerilt leiate ka kaitsetoruga versioonid WTH ja WTHF (koos soojendusega). Kaitsetorudega turvavalguskardinad (IP 69k) sobivad kasutamiseks näiteks toiduainetööstuses. Heakskiidud: CE, TÜV, cULus, RoHS, S-Mark.

Seiskamisandurid ohtliku liikumise ja nullkiiruse jälgimiseks

Seiskamisandurit saab kasutada mootori võlli pöörlemise mõõtmiseks kas otse mootori pinge alusel või väliste anduritega. Kui pöörlemine on peatunud, saab tagada, et süsteem annab signaali näiteks turvaluku elektromagnetklapi vabastamiseks, mis tagab ohtlikule alale sisenemise ohutuse. Pöörlemise põhjal mõõdetud peatumine on ohutum ja kiirem kui viiteajal põhinev lahendus.

Seiskamisandurit saab kasutada koos alalisvoolupiduriga. Kombinatsioon võimaldab hoolduseks kiiret juurdepääsu tootmisliini ohualasse.

Hooldususte ja -luukide turvaline jälgimine ja lukustamine

CTP on lihtne PL e -taseme turvalukk. CTP-turvalukk sobib eriti hästi luukide ja uste turvaliseks lukustamiseks ning jälgimiseks. Vibratsioonikindlus ja kõrge IP69K-tihedusklass muudavad turvaluku sobivaks keerulistes keskkonnatingimustes. Turvalukku on OSSD-väljundite kaudu lihtne ühendada turvarelee või -loogikaga. Lai valik lülitusvõtmete variante võimaldab paindlikku paigaldamist ka ebamugavates ja kitsastes tingimustes.

Hooldususte ja -luukide turvaline jälgimine ka välistingimustes kasutamisel

CES-C02 on kontaktivaba PL e turvataseme RFID-koodiga turvalüliti, mida saab kasutada saeliini hooldususte või -luukide jälgimiseks. Tänu lamedale konstruktsioonile ja väikesele suuruisele on CES-02 turvalüliti paindlik ka kitsastesse kohtadesse paigaldamiseks. Laia töötemperatuuri vahemikuga (-40… 65 °C) CES-C02 on tänu külmakindlusele sobiv lahendus eelkõige nõudlikesse välistingimustesse.

Valehäirete kaitsega turvavalguskardin juurdepääsu valvamiseks

Juurdepääsu kontrollimiseks mõeldud kahe valguskiirega turvavalguskardinad on häirete eest kaitstud topeltkiirega; sel juhul tuleb turvaahela katkestamiseks katkestada kiirepaari mõlemad kiired. Välised häired, näiteks saepuru ja linnud, ei põhjusta saeliinil asjatuid tootmiskatkestusi. Kahe kiirega turvavalguskardina max töökaugus 80 m võimaldab ka pika piirkonna turvalist läbipääsukontrolli. Välitingimustes kasutamiseks on turvavalguskardin saadaval ka soojendusega kaitsetorus nii, et suured temperatuurikõikumised ei tekita konstruktsiooni sees niiskust.

Hooldustehniku elukindlustus, eemaldatud RFID-võti välistab seadme käivitamise

Süsteemi elektrilise hoolduslukustuse tegemiseks saab kasutada üht lugerit ja RFID-koodiga võtit. Lugerit kasutatakse sageli turvaluku kõrval LOTO (Log out tag out) -funktsioonis. Kui hooldustööde käigus võetakse süsteemist võti ära, ei saa ohutusahelat lähtestada ega seadet hoolduse käigus käivitada. Samuti saab teise lugeri abil rakendada elektrilist ülekandevõtmete süsteemi. Sel juhul saab võtme viia mõnda teise lugerisse, näiteks hoolduspiirkonna juhtpaneeli, mille kaudu saab lubada seadme hooldamist.

Hooldususte ja väravate turvaline valve, lukustamine ja juhtimine

Oma omaduste poolest on MGB Standard mitmekülgne PL e turvataseme turvalukk saeliinidehooldususte ja väravate turvaliseks lukustamiseks ja jälgimiseks. MGB-turvaluku jaoks on saada erinevaid juhtnuppe. Sama turvalukk sobib lükanduste, hingedega uste ja topeltuste jaoks. Käepideme konstruktsioon ja tagumine vabastushoob võimaldavad turvaluku hõlpsat kasutamist. Turvalukk jälgib pidevalt oma olekut sisemise elektroonika kaudu ja näitab seda LED-märgutuledega. Hea vibratsioonikindlus ja IP65-kaitseklass muudavad turvaluku sobivaks lahenduseks saetööstuse vajadustele.

Kiirem kasutuselevõtt tänu tehasesiini funktsioonidele ja tootmiskatkestuste minimeerimine siini täpse diagnostika abil

MGB2 Modular on PL e-ohutustaseme turvalukk, mis suhtleb Profineti / Profisafe tehasesiiniga saeliini hooldususte ja väravate lukustamiseks ja jälgimiseks. Turvalüliti MGB2 Classic modulaarsus ja programmipõhine paigaldamine muudavad paigaldamise, kasutuselevõtu ja võimalikud hooldustööd kiiremaks. Võrreldes seeriaga MGB2 Classic toimub siinivariandi lukkude elektriline ühendamine plug & play meetodil, mis säästab paigalduskohas kasutuselevõtmisel märkimisväärselt aega. Tehasesiini diagnostika annab täpse ülevaate kogu süsteemi olekust ning võimaldab täpselt näidata ka võimalikke tõrkeolukordi ja hooldustöid, hoides kokku tõrkeotsingu aega ja muutes tootmiskatkestused minimaalseks.

Ennetavaks hoolduseks ja ohtlike olukordade vältimiseks

Saetööstuses on palju tuleohtlikke materjale, mistõttu elektrivõrkude isolatsioonitaseme pidev jälgimine on hädavajalik. Isolatsiooni tase võib aja jooksul märkamatult kahjustuda näiteks juhtme isolatsiooni nõrgenemisel.

Isolatsioonikaitsmed jälgivad maandamata võrkude isolatsioonitaset. Isolatsioonikaitsele saab määrata kaks piiri: häire ja väljalülituse. Isolatsioonitaseme häire piirväärtuse ületamisel saab ennetavalt rakendada võimalikke hooldusmeetmeid, säästes sellega täiendavate tootmiskatkestuste arvelt. Isolatsioonitaseme olulise halvenemise korral ületatakse väljalülituse piirväärtus, mille puhul väljalülitussignaal kaitseb võimalike ohtude eest.

Ennetavaks hoolduseks ja ohtlike olukordade vältimiseks

Rikkevoolu andurid jälgivad maandatud võrkude isolatsioonitaset. Saetööstuses on palju tuleohtlikke materjale, mistõttu elektrivõrkude isolatsioonitaseme pidev jälgimine on hädavajalik. Isolatsiooni tase võib aja jooksul märkamatult kahjustuda näiteks juhtme isolatsiooni nõrgenemisel. Lekkevoolukaitsele saab määrata kaks piiri: häire ja väljalülituse. Isolatsioonitaseme häire piirväärtuse ületamisel saab ennetavalt rakendada võimalikke hooldusmeetmeid, säästes sellega täiendavate tootmiskatkestuste arvelt. Isolatsioonitaseme olulise halvenemise korral ületatakse väljalülituse piirväärtus, mille puhul väljalülitussignaal kaitseb võimalike ohtude eest.

Käivitamine, peatamine ja pöörlemissuuna muutmine kontrollitult ja kiiresti

Suunavahetuskontaktorit UG 9410 saab kasutada sujuvaks käivitamiseks, sujuvaks peatamiseks ja mootori pöörlemissuuna sujuvaks muutmiseks ilma mehaanilise kulumiseta. Sama suunavahetuskontaktoriga saab jälgida ka liigvoolu. Kahe juhtsignaali L ja R abil saab määrata liikumissuuna, näiteks autopesuliinide harjade pöörlemise. UG9410 parameetreid saab seadistada Modbus RTU-protokolli abil.

Mootori võlli pöörlemise ohutuks juhtimiseks ja jälgimiseks

Saetööstuses kasutatavad seadmed on sageli kasutajatele ohtlikud; seega on nende liikumiste kontrollitud ja kiire peatamine ohutuse prioriteet. Doldi alalisvoolupidurid tagavad ohutusstandardites nõutava peatumisaja ohtlikele liikumistele, näiteks saeteradele. Olenevalt mootori suurusest on saadaval mitu mudelit. Alalisvoolupiduri jaoks vajalik voolutugevus võrdub ligikaudu kahekordse ajamimootori nimivooluga. Liiga suur pidurdusvool soojendab mootorit vaid asjatult, mis võib põhjustada ohtlikke olukordi. Tänu pooljuhttehnoloogiale on komponendid kulumiskindlad ega vaja eraldi hooldust.

Kontrollitud sujuv käivitamine ilma mehaanilise koormuseta

Sellisel juhul saavutatakse liikumiskiiruse ühtlane kasv, mis on oluline näiteks lintkonveieritel. Sujuvkäiviti abil saab asendada traditsioonilisi täht-kolmnurkkäivitusi, mille puhul kasutatakse traditsioonilisi kontaktoreid. Kuna sujuvkäivitid põhinevad pooljuhttehnoloogial, ei sisalda need kulumisosi nagu traditsioonilised kontaktorid. See pikendab käivitusseadmete kasutusiga ja ohutust. Mootorite kiiruse reguleerimiseks kaustatakse ka sagedusmuundureid. Arvestades mootori suurust ja paigaldust, on rakendusi, kus sujuvkäiviti kasutamine on kulutõhusam ja hõlpsamini teostatav. Sujuvkäivitite puhul tehakse seadistusi esipaneeli potentsiomeetrite abil ja programmeerimisoskus pole vajalik.

Seiskamisandurid ohtliku liikumise ja nullkiiruse jälgimiseks

Seiskamisandurit saab kasutada mootori võlli pöörlemise mõõtmiseks kas otse mootori pinge alusel või väliste anduritega. Kui pöörlemine on peatunud, saab tagada, et süsteem annab signaali näiteks turvaluku elektromagnetklapi vabastamiseks, mis tagab ohtlikule alale sisenemise ohutuse. Pöörlemise põhjal mõõdetud peatumine on ohutum ja kiirem kui viiteajal põhinev lahendus.

Seiskamisandurit saab kasutada koos alalisvoolupiduriga. Kombinatsioon võimaldab hoolduseks kiiret juurdepääsu tootmisliini ohualasse.

Pidurdustakistid mootori peatamiseks

Saetööstuses käsitletakse sageli suuri koormusi, mille kontrolli all hoidmine nõuab ajamimootoritelt palju energiat. Liikumiste peatamine nõuab energiat, mis akumuleerub ajamimootorite pidurdusenergiaks. Sellisel juhul saab nende koormuste kontrollitud tühjakslaadimiseks kasutada Frizleni takisteid. Frizleni takistid on saadaval ilmastikukindlate konstruktsioonidena, mis tähendab, et takistid võib paigaldada ka välistingimustesse.

Turvavalguskardinad saeliini või masina takistusteta kaitsmiseks

Reeri turvavalguskardinate abil saab takistada ohualasse juurdepääsu. Tootevalikus on turvavalguskardinad, mis vastavad tüüp 2 / PL c ja tüüp 4 / PL e nõuetele. Turvavalguskardinaid on saada sõrme-, käe- ja isikukaitse jaoks. ATEX-klassi rajatiste jaoks on saadaval spetsiaalsed eriümbrisega turvavalguskardinad, mis sobivad ATEX 2 piirkonnale. Reerilt leiate ka kaitsetoruga versioonid WTH ja WTHF (koos soojendusega). Kaitsetorudega turvavalguskardinad (IP 69k) sobivad kasutamiseks näiteks toiduainetööstuses. Heakskiidud: CE, TÜV, cULus, RoHS, S-Mark.

Seiskamisandurid ohtliku liikumise ja nullkiiruse jälgimiseks

Seiskamisandurit saab kasutada mootori võlli pöörlemise mõõtmiseks kas otse mootori pinge alusel või väliste anduritega. Kui pöörlemine on peatunud, saab tagada, et süsteem annab signaali näiteks turvaluku elektromagnetklapi vabastamiseks, mis tagab ohtlikule alale sisenemise ohutuse. Pöörlemise põhjal mõõdetud peatumine on ohutum ja kiirem kui viiteajal põhinev lahendus.

Seiskamisandurit saab kasutada koos alalisvoolupiduriga. Kombinatsioon võimaldab hoolduseks kiiret juurdepääsu tootmisliini ohualasse.

Hooldususte ja -luukide turvaline jälgimine ja lukustamine

CTP on lihtne PL e -taseme turvalukk. CTP-turvalukk sobib eriti hästi luukide ja uste turvaliseks lukustamiseks ning jälgimiseks. Vibratsioonikindlus ja kõrge IP69K-tihedusklass muudavad turvaluku sobivaks keerulistes keskkonnatingimustes. Turvalukku on OSSD-väljundite kaudu lihtne ühendada turvarelee või -loogikaga. Lai valik lülitusvõtmete variante võimaldab paindlikku paigaldamist ka ebamugavates ja kitsastes tingimustes.

Hooldususte ja -luukide turvaline jälgimine ka välistingimustes kasutamisel

CES-C02 on kontaktivaba PL e turvataseme RFID-koodiga turvalüliti, mida saab kasutada saeliini hooldususte või -luukide jälgimiseks. Tänu lamedale konstruktsioonile ja väikesele suuruisele on CES-02 turvalüliti paindlik ka kitsastesse kohtadesse paigaldamiseks. Laia töötemperatuuri vahemikuga (-40… 65 °C) CES-C02 on tänu külmakindlusele sobiv lahendus eelkõige nõudlikesse välistingimustesse.

Valehäirete kaitsega turvavalguskardin juurdepääsu valvamiseks

Juurdepääsu kontrollimiseks mõeldud kahe valguskiirega turvavalguskardinad on häirete eest kaitstud topeltkiirega; sel juhul tuleb turvaahela katkestamiseks katkestada kiirepaari mõlemad kiired. Välised häired, näiteks saepuru ja linnud, ei põhjusta saeliinil asjatuid tootmiskatkestusi. Kahe kiirega turvavalguskardina max töökaugus 80 m võimaldab ka pika piirkonna turvalist läbipääsukontrolli. Välitingimustes kasutamiseks on turvavalguskardin saadaval ka soojendusega kaitsetorus nii, et suured temperatuurikõikumised ei tekita konstruktsiooni sees niiskust.

Hooldustehniku elukindlustus, eemaldatud RFID-võti välistab seadme käivitamise

Süsteemi elektrilise hoolduslukustuse tegemiseks saab kasutada üht lugerit ja RFID-koodiga võtit. Lugerit kasutatakse sageli turvaluku kõrval LOTO (Log out tag out) -funktsioonis. Kui hooldustööde käigus võetakse süsteemist võti ära, ei saa ohutusahelat lähtestada ega seadet hoolduse käigus käivitada. Samuti saab teise lugeri abil rakendada elektrilist ülekandevõtmete süsteemi. Sel juhul saab võtme viia mõnda teise lugerisse, näiteks hoolduspiirkonna juhtpaneeli, mille kaudu saab lubada seadme hooldamist.

Hooldususte ja väravate turvaline valve, lukustamine ja juhtimine

Oma omaduste poolest on MGB Standard mitmekülgne PL e turvataseme turvalukk saeliinidehooldususte ja väravate turvaliseks lukustamiseks ja jälgimiseks. MGB-turvaluku jaoks on saada erinevaid juhtnuppe. Sama turvalukk sobib lükanduste, hingedega uste ja topeltuste jaoks. Käepideme konstruktsioon ja tagumine vabastushoob võimaldavad turvaluku hõlpsat kasutamist. Turvalukk jälgib pidevalt oma olekut sisemise elektroonika kaudu ja näitab seda LED-märgutuledega. Hea vibratsioonikindlus ja IP65-kaitseklass muudavad turvaluku sobivaks lahenduseks saetööstuse vajadustele.

Kiirem kasutuselevõtt tänu tehasesiini funktsioonidele ja tootmiskatkestuste minimeerimine siini täpse diagnostika abil

MGB2 Modular on PL e-ohutustaseme turvalukk, mis suhtleb Profineti / Profisafe tehasesiiniga saeliini hooldususte ja väravate lukustamiseks ja jälgimiseks. Turvalüliti MGB2 Classic modulaarsus ja programmipõhine paigaldamine muudavad paigaldamise, kasutuselevõtu ja võimalikud hooldustööd kiiremaks. Võrreldes seeriaga MGB2 Classic toimub siinivariandi lukkude elektriline ühendamine plug & play meetodil, mis säästab paigalduskohas kasutuselevõtmisel märkimisväärselt aega. Tehasesiini diagnostika annab täpse ülevaate kogu süsteemi olekust ning võimaldab täpselt näidata ka võimalikke tõrkeolukordi ja hooldustöid, hoides kokku tõrkeotsingu aega ja muutes tootmiskatkestused minimaalseks.

Ennetavaks hoolduseks ja ohtlike olukordade vältimiseks

Saetööstuses on palju tuleohtlikke materjale, mistõttu elektrivõrkude isolatsioonitaseme pidev jälgimine on hädavajalik. Isolatsiooni tase võib aja jooksul märkamatult kahjustuda näiteks juhtme isolatsiooni nõrgenemisel.

Isolatsioonikaitsmed jälgivad maandamata võrkude isolatsioonitaset. Isolatsioonikaitsele saab määrata kaks piiri: häire ja väljalülituse. Isolatsioonitaseme häire piirväärtuse ületamisel saab ennetavalt rakendada võimalikke hooldusmeetmeid, säästes sellega täiendavate tootmiskatkestuste arvelt. Isolatsioonitaseme olulise halvenemise korral ületatakse väljalülituse piirväärtus, mille puhul väljalülitussignaal kaitseb võimalike ohtude eest.

Ennetavaks hoolduseks ja ohtlike olukordade vältimiseks

Rikkevoolu andurid jälgivad maandatud võrkude isolatsioonitaset. Saetööstuses on palju tuleohtlikke materjale, mistõttu elektrivõrkude isolatsioonitaseme pidev jälgimine on hädavajalik. Isolatsiooni tase võib aja jooksul märkamatult kahjustuda näiteks juhtme isolatsiooni nõrgenemisel. Lekkevoolukaitsele saab määrata kaks piiri: häire ja väljalülituse. Isolatsioonitaseme häire piirväärtuse ületamisel saab ennetavalt rakendada võimalikke hooldusmeetmeid, säästes sellega täiendavate tootmiskatkestuste arvelt. Isolatsioonitaseme olulise halvenemise korral ületatakse väljalülituse piirväärtus, mille puhul väljalülitussignaal kaitseb võimalike ohtude eest.

Käivitamine, peatamine ja pöörlemissuuna muutmine kontrollitult ja kiiresti

Suunavahetuskontaktorit UG 9410 saab kasutada sujuvaks käivitamiseks, sujuvaks peatamiseks ja mootori pöörlemissuuna sujuvaks muutmiseks ilma mehaanilise kulumiseta. Sama suunavahetuskontaktoriga saab jälgida ka liigvoolu. Kahe juhtsignaali L ja R abil saab määrata liikumissuuna, näiteks autopesuliinide harjade pöörlemise. UG9410 parameetreid saab seadistada Modbus RTU-protokolli abil.

Mootori võlli pöörlemise ohutuks juhtimiseks ja jälgimiseks

Saetööstuses kasutatavad seadmed on sageli kasutajatele ohtlikud; seega on nende liikumiste kontrollitud ja kiire peatamine ohutuse prioriteet. Doldi alalisvoolupidurid tagavad ohutusstandardites nõutava peatumisaja ohtlikele liikumistele, näiteks saeteradele. Olenevalt mootori suurusest on saadaval mitu mudelit. Alalisvoolupiduri jaoks vajalik voolutugevus võrdub ligikaudu kahekordse ajamimootori nimivooluga. Liiga suur pidurdusvool soojendab mootorit vaid asjatult, mis võib põhjustada ohtlikke olukordi. Tänu pooljuhttehnoloogiale on komponendid kulumiskindlad ega vaja eraldi hooldust.

Kontrollitud sujuv käivitamine ilma mehaanilise koormuseta

Sellisel juhul saavutatakse liikumiskiiruse ühtlane kasv, mis on oluline näiteks lintkonveieritel. Sujuvkäiviti abil saab asendada traditsioonilisi täht-kolmnurkkäivitusi, mille puhul kasutatakse traditsioonilisi kontaktoreid. Kuna sujuvkäivitid põhinevad pooljuhttehnoloogial, ei sisalda need kulumisosi nagu traditsioonilised kontaktorid. See pikendab käivitusseadmete kasutusiga ja ohutust. Mootorite kiiruse reguleerimiseks kaustatakse ka sagedusmuundureid. Arvestades mootori suurust ja paigaldust, on rakendusi, kus sujuvkäiviti kasutamine on kulutõhusam ja hõlpsamini teostatav. Sujuvkäivitite puhul tehakse seadistusi esipaneeli potentsiomeetrite abil ja programmeerimisoskus pole vajalik.

Seiskamisandurid ohtliku liikumise ja nullkiiruse jälgimiseks

Seiskamisandurit saab kasutada mootori võlli pöörlemise mõõtmiseks kas otse mootori pinge alusel või väliste anduritega. Kui pöörlemine on peatunud, saab tagada, et süsteem annab signaali näiteks turvaluku elektromagnetklapi vabastamiseks, mis tagab ohtlikule alale sisenemise ohutuse. Pöörlemise põhjal mõõdetud peatumine on ohutum ja kiirem kui viiteajal põhinev lahendus.

Seiskamisandurit saab kasutada koos alalisvoolupiduriga. Kombinatsioon võimaldab hoolduseks kiiret juurdepääsu tootmisliini ohualasse.

MGB on kompakti PL e-turvatason turvalukko sahalinjan porttien sekä ovien lukitukseen ja valvontaan.

MGB -turvalukkoon on saatavilla valikoima erilaisia ohjauspainikkeita. Kahvarakenne sekä optiona saatava hätävapautuskahva mahdollistavat turvalukon vaivattoman käytön. Hyvä tärinänkesto ja IP65-luokitus tekevät kytkimestä soveltuvan sahateollisuuden tarpeisiin. 

MGB2 on joustava PL e-turvatason turvalukko sahalinjan porttien sekä ovien lukitukseen ja valvontaan.

Painikemoduulien valikoimasta löytyy erilaiset ohjauspainikkeet jotka on valittavissa sovelluksen tarpeen mukaisesti. Kahvarakenne sekä optiona saatava hätävapautuskahva mahdollistavat turvalukon vaivattoman käytön. MGB2 turvalukko sopii versiosta riippumatta oikea- tai vasen kätisiin oviin. Hyvä tärinänkesto ja IP65-luokitus tekevät kytkimestä soveltuvan sahateollisuuden tarpeisiin.

CTP on yksinkertainen PL e -tason turvalukko. CTP soveltuu erityisesti luukkujen ja ovien turvalliseen lukitukseen ja valvontaan.

Tärinänkesto ja korkea IP69K -tiiveysluokka tekevät turvalukosta soveltuvan myös erittäin haastaviin ympäristöolosuhteisiin. Turvalukko on helppo liittää OSSD -lähtöjen avulla turvareleeseen tai -logiikkaan. Laaja valikoima kytkentäavainvaihtoehtoja mahdollistaa joustavan asennuksen myös hankaliin ja ahtaisiin kohteisiin.

Kosketukseton PL e -turvatason RFID-koodattu turvaraja, jolla voidaan valvoa sahalinjan luukkua tai ovirajaa.

Laajan kättölämpötila-alueen (-40 … 65 °C) omaava CES-C02 on pakkasen kestonsa ansiosta sopiva ratkaisu myös haastaviin ulkokäyttöihin.  

Yhdellä lukijalla ja RFID koodatulla avaimella voidaan tehdä järjestelmän sähköinen huoltolukitus.

Lukijaa käytetään usein turvalukon vieressä LOTO (Log out tag out) -toimintona. Kun avain otetaan järjestelmästä mukaan huoltotoiminnon ajaksi, niin turvapiiriä ei voida kuitata, eikä laitetta käynnistää huollon aikana. Toisella lukijalla on mahdollista toteuttaa myös sähköinen siirtoavainjärjestelmä. Tällöin avain voidaan viedä  toiseen lukijaan esim. huoltoalueen ohjauspaneeliin, josta voidaan sallia laitteen huoltoajo.

Dual Beam -turvavaloverhot kulunvalvontaan on häiriösuojattu tuplasäteellä, jolloin sädeparin molempien säteiden tulee katketa turvapiirin katkeamiseksi.

Ulkoiset häiriöt esim. sahanpuru ja linnut eivät aiheuta tällöin turhia tuotantokatkoja sahalinjalle. Tuplasäteinen turvavaloverhon Max. 80 m toimintaetäisyys mahdollistaa myös pitkän alueen turvallisen kulunvalvonnan. Ulkokäytöissä turvavaloverho on saatavilla myös lämmitetyyn suojaputkeen, jolloin suuret lämpötilavaihtelut eivät aiheuta kosteutta rakenteen sisään.

Sahateollisuudessa käytettävä laitteisto on usein käyttäjille vaarallisia, jolloin niiden liikkeiden pysäyttäminen kontrolloidusti ja nopeasti on turvallisuuden kannalta ensisijaisen tärkeää.

Moottorien liikkeiden turvalliseen hallintaan ja valvontaan. Dold tasavirtajarrut tarjoavat turvastandardien vaatimat pysäytysajat vaarallisille liikkeille, kuten sahanterille. Malleja on saatavilla useita, riippuen moottorikoosta. Tasavirtajarrulta vaadittava virta-arvo mitoitetaan karkeasti kaksinkertaiseksi käyttömoottorin nimellisvirtaan nähden. Liian suuri jarrutusvirta kuumentaa vain moottoria turhaan, mikä voi johtaa vaaratilanteisiin. Puolijohdetekniikan ansiosta komponentit ovat kulutuskestäviä, eivätkä vaadi erillisiä huoltotoimenpiteitä.

Pehmeäkäynnistimet, "pehmokäynnistimet" tai "pehmot" mahdollistavat käynnistysvirran portaattoman rajoittamisen ja kasvattamisen käynnistyksen aikana.

Tällöin saavutetaan tasainen liikkeiden nopeuden kasvattaminen, joka on tärkeää esimerkiksi hihnakuljettimissa. Pehmeäkäynnistimellä voidaan korvata perinteiset tähti-kolmio-käynnistykset, joissa käytetään perinteisiä kontaktoreita. Koska pehmot perustuvat puolijohdetekniikkaan, eivät ne sisällä kulutusosia samalla tavoin kuin perinteiset kontaktorit. Tämä pidentää käynnistyslaitteiden elinikää ja turvallisuutta. Moottoreiden nopeudenhallintaan käytetään myös taajuusmuuttajia. Ottaen huomioon moottorikoon ja asennuksen, on sovelluksia joissa pehmon käyttäminen on kustannustehokkaampaa ja asennukseltaan helpompi toteuttaa. Pehmoissa säädöt tehdään etupaneelin potikoilla, eikä ohjelmointitaitoja vaadita. 

Suunnanvaihtokontaktorit kohteisiin, joissa liikkeen suunta täytyy saada hallitusti ja joissain tapauksissa nopeasti toteutettua.

Kahdella ohjaussignaalilla L ja R saadaan määritettyä liikkeensuunta. Esimerkiksi venttiilinohjaus, jossa venttiili täytyy saada käännettyä kiinni ja auki tai tukkien pyörittäminen eri suuntiin.

Tietyissä tapauksissa huoltohenkilöstön täytyy pystyä käyttämään liikkeitä samalla kun huoltoa suoritetaan vaarallisella alueella. (Tee tuote)

Nopeusvahdit ovat turvallinen tapa rajoittaa vaarallisia liikkeitä. Tällöin nopeusvahdilla pystytään rajoittamaan liikettä niin ettei se aiheuta vaaratilanteita huoltohenkilöille ja huolto pystytään suorittamaan turvallisesti. Toisena esimerkkinä nollanopeusvahdilla voidaan valvoa vaaralliselle alueelle kulku. Vaarallisten liikkeiden pysäytys ohjataan ulkopuolelta. Liikkeiden pysähdyttyä nollanopeusvahti antaa sallivan signaalin turvaovelle ja henkilöstö pääsee kulkemaan turvallistetulle alueelle.

Eristyksenvartijoilla saadaan valvottua maadoittamattomien verkkojen isolaatiotasoja. Eristystaso voi vaurioitua huomaamattomasti ajan kanssa esimerkiksi johdineristeiden heikentyessä.

Sahateollisuudessa esiintyy paljon palonarkaa materiaalia ja jopa räjähdysherkkää pölyä, minkä vuoksi sähköverkkojen eristystason jatkuva valvonta on ehdottoman tärkeää. Vartijalle voidaan säätää kaksi rajaa; hälytys ja katkaisu. Tällöin kasvava ongelma voidaan paikantaa ja korjata ennen kuin katkolle on syytä. Eristysvartijan katkaisusignaali toimii turvallistavana tekijänä tapauksissa joissa eristyksen huononemiseen ei ole kiinnitetty ajoissa huomiota tai tason tippuminen tapahtuu nopeasti.

 

Sahateollisuudessa esiintyy paljon palonarkaa materiaalia ja jopa räjähdysherkkää pölyä, minkä vuoksi sähköverkkojen eristystason jatkuva valvonta on ehdottoman tärkeää.

Vikavirranvalvojan katkaisusignaali toimii turvallistavana tekijänä tapauksissa joissa eristyksen huononemiseen ei ole kiinnitetty ajoissa huomiota tai tason tippuminen tapahtuu nopeasti. Vikavirranvalvojilla saadaan valvottua maadoitettujen verkkojen isolaatiotasoja. Eristystaso voi vaurioitua huomaamattomasti ajan kanssa esimerkiksi johdineristeiden heikentyessä. Vartijalle voidaan säätää kaksi rajaa; hälytys ja katkaisu. Tällöin kasvava ongelma voidaan paikantaa ja korjata ennen kuin katkolle on syytä. 

 

Dold UG6946 on pysähtymisvahti, jolla valvotaan sahanterän moottorin remanenssijännitettä. (tee tuote)

Releelle asetetaan jäännösjännitteen raja-arvo, jolloin liike on pysähtynyt ja laite on turvallisessa tilassa. Asetetun raja-arvon, eli pyörimisnopeuden alitus aiheuttaa koskettimien tilanmuutoksen, jolla voidaan ohjata esimerkiksi turvalukon avausta. Käyttämällä korkeamman mittausjännitteen versiota yhdessä lähdön aikaviiveen kanssa  voidaan suodattaa mahdolliset laitteen signaalihäiriöt pois. UG6946 releestä on saatavilla versio mykistystoiminnolla. Tätä voidaan käyttää sahanterän huoltotoimenpiteen aikana. Mykistystoiminnon ollessa päällä terän pyöritys ei aiheuta jännitettä mittauspiiriin, eikä koskettimien tilanmuutosta releellä.

Sahateollisuudessa käsitellään monesti raskaita kuormia, joiden kontrollointi vaatii käyttömoottoreilta paljon.

Liikkeiden pysäyttäminen vaatii energiaa, joka kasaantuu jarrutusenergiana käyttömoottoreille. Tällöin voidaan käyttää Frizlenin tehovastuksia näiden kuormien hallittuun purkamiseen. Frizlen vastuksia on saatavilla sääsuojattuina rakenteina, jolloin vastukset voidaan asentaa myös ulko-olosuhteisiin.