Sadamad ja laevad

Tegevusala nõuded

Tootmisvõimsus kasvab pidevalt nii reisijate kui ka kaubavedude osas. See kehtib nii laevade arvu kui ka suuruse kohta. Selle infrastruktuuri tegevusvõime säilitamiseks tuleb tagada usaldusväärne energiaallikas. Nõuded seire- ja ohutuslahendustele ning elektriseadmetele on ranged. Peatused sadamates tuleb teha kiiresti ja usaldusväärselt. Sellega seotud logistilisi probleeme saab lahendada ainult tõstmis- ja mahalaadimisseadmete pideva kättesaadavuse ja ohutuse tagamisega.

Mida lahendustelt nõutakse?

  • Töökindlust nõudlikes välistingimustes
  • Soola-, UV- ja veekindel konstruktsioon
  • Kõrge IP-kaitseklass

Võtke ühendust

Juuso Lehto

Müük ja tehniline tugi

09 774 642 34
040 013 1348

Sobivad lahendused

Võimsustakistid laevadel kasutamiseks

Laevade liikumist võimaldavad tõukejõud on elektroonilised süsteemid. Suurte liikuvate masside tõttu on elektrisüsteemide jaoks vaja ka suurt energiamahtu. Üks oluline asi on see, et kuidas toime tulla näiteks pidurdamisel koguneva energiaga. Terasplaat takistitega energia muundamine soojuseks on kulutõhus ja ohutu lahendus.

PL e -taseme juhtmeta turvaahel ja andmeedastus kuni 800 m kaugusele.

Mobiilirakendused või sadamapiirkonna probleemsed alad nõuavad sageli juhtmeta andmeedastust. Dold UH 6900 abil saab rajada juhtmeta turvaahela. Dold UH6900 vastab rangeima turvataseme PLe / kategooria 4, SIL3 klassifikatsioonile. Süsteem koosneb saatjast ja vastuvõtjast. Seadmete vahekaugus võib avatud keskkonnas olla 800 m. Kui ühendus mingil põhjusel katkeb, toimub avariiseiskamine. Saatja saab jälgida maksimaalselt kolme ohutusseadet, millest ühe aktiveerumisel avanevad kõigi vastuvõtjate turvakontaktid. Lisaks saab vastuvõtjaga ühendada kolm turvaseadet. Kahesuunalise andmeedastuse korral saab saatja ja vastuvõtjaga lisaks ohutusfunktsioonidele ühendada juhtimissisendid ja -väljundid. Sujuva andmeedastuse tagamiseks saab turvareleed paigaldada lülituskappi ja antenni näiteks lülituskapi kohale.

Hooldususte ja -luukide turvaline jälgimine ka välistingimustes kasutamisel

CES-C02 on kontaktivaba PL e turvataseme RFID-koodiga turvalüliti, mida saab kasutada tootmispiirkonna hooldususte või -luukide valvamiseks. Tänu lamedale konstruktsioonile ja väikesele suuruisele on CES-02 turvalüliti paindlik ka kitsastesse kohtadesse paigaldamiseks. Laia töötemperatuuri vahemikuga (-40… 65 °C) CES-C02 on tänu külmakindlusele sobiv lahendus eelkõige nõudlikesse välistingimustesse.

Kõrge turvalisusega lukustussüsteem keeruliste keskkonnatingimuste jaoks

STS-ülekandevõtmete süsteem sobib seadmete kaitsmiseks, kui juhtmete paigaldamine on keeruline või elektriseadmete paigaldamine ei ole keerulistes keskkonnatingimustes tasuv. STS-ülekandevõtmete süsteem sobib hooldusväravate, -uste ja -luukide lukustamiseks ohtlikus piirkonnas. Tänu ülekandevõtmete süsteemi mehaanilisele kodeerimisele ei vaja uste, luukide ja väravate lukud elektripaigaldist. Tänu mehaanilisele konstruktsioonile ei ole lukud elektririkete suhtes vastuvõtlikud. STS-ülekandevõtmete süsteem vastab standardi EN 13849-1 kohaselt Cat 4 / PL e taseme nõuetele.

ADMIRAL AX, VISION VX ja DUAL BEAM standardsed valguskardinate mudelitele on saadaval nii eelpaigaldatud IP67-kaitseklassi kaitsetorud kui ka kütteelemendid, mis võimaldavad kasutamist keerulistes välistingimustes.

Saadaval on muu hulgas soojendatav WTHF-versioon, mille töötemperatuuri vahemik ulatub kuni -25 °C-ni. Kaitsetorud sobivad 2, 3 või 4 kiirega valguskardinate jaoks, mille kaitstud kõrgus on 1660 mm ja 1810 mm ning eraldusvõime 30 mm.

Sadamapiirkondade juurdepääsu kontrollimist on traditsioonilise valguskardinaga keeruline lahendada.

Juurdepääsu kontrollimiseks mõeldud kahe valguskiirega Dual beam turvavalguskardinad on häirete eest kaitstud topeltkiirega; sel juhul tuleb turvaahela katkestamiseks katkestada kiirepaari mõlemad kiired. Välised häired, näiteks linnud, ei põhjusta vabas õhus tarbetuid katkestusi. Kahe kiirega turvavalguskardina max töökaugus 80 m võimaldab ka pika piirkonna turvalist läbipääsukontrolli.

Hooldustehniku elukindlustus, eemaldatud RFID-võti välistab seadme käivitamise

Süsteemi elektrilise hoolduslukustuse tegemiseks saab kasutada üht lugerit ja RFID-koodiga võtit. Lugerit kasutatakse sageli turvaluku kõrval LOTO (Log out tag out) -funktsioonis. Kui hooldustööde käigus võetakse süsteemist võti ära, ei saa ohutusahelat lähtestada ega seadet hoolduse käigus käivitada. Samuti saab teise lugeri abil rakendada elektrilist ülekandevõtmete süsteemi. Sel juhul saab võtme viia mõnda teise lugerisse, näiteks hoolduspiirkonna juhtpaneeli, mille kaudu saab lubada seadme hooldamist.

Masinate probleemideta ja tõhusa töö tagab kolmefaasilise süsteemi pidev jälgimine

Universaalne MK 9300N mõõterelee ühendab üheksat erinevat jälgimisfunktsiooni. Sõltuvalt vajadusest jälgib MK9300N samaaegselt üle-/ alapinget, faasisümmeetriat, liig-/alavoolu, võimsustegurit, aktiivset koormust, näiv- ja reaktiivvõimsust, sagedust ja faaside järjestust. Releed saab kasutada ka ühefaasiliste süsteemide jälgimiseks. MK 9300N vastab kõigile DNV-GL ohutus-, toimivus- ja kvaliteedinõuetele ning on seetõttu tunnistatud merekõlblikuks.

Laeva elektrivõrkude ennetavaks hoolduseks ja ohtlike olukordade vältimiseks

Laevaehitustööstuses on elektrifitseerimise ohutus hädavajalik, sest meretranspordi ajal tekkinud häireid on merel raske kõrvaldada ja need võivad põhjustada ohte. Laevade elektrivõrgud on sageli maandamata. Neid võrke saab kaitsta islatsioonikaitsmetega. Isolatsiooni tase võib aja jooksul märkamatult kahjustuda näiteks juhtme isolatsiooni nõrgenemisel. Isolatsioonikaitsele saab määrata kaks piiri: häire ja väljalülituse. Sellisel juhul saab kasvava probleemi leida ja kõrvaldada enne, kui on põhjust tootmiskatkestuseks. Isolatsioonikaitse väljalülitussignaal toimib ohutegurina juhtudel, kui isolatsiooni halvenemisele ei ole pööratud õigeaegselt tähelepanu või kui tase langeb kiiresti.

Rikkevoolukaitsmeid saab kasutada maandatud võrkude isolatsioonitasemete jälgimiseks

Isolatsiooni tase võib aja jooksul märkamatult kahjustuda näiteks juhtme isolatsiooni nõrgenemisel. Isolatsioonikaitsele saab määrata kaks piiri: häire ja väljalülituse. Sellisel juhul saab kasvava probleemi leida ja kõrvaldada enne, kui on põhjust tootmiskatkestuseks. Rikkevoolukaitse väljalülitussignaal toimib ohutegurina juhtudel, kui isolatsiooni halvenemisele ei ole pööratud õigeaegselt tähelepanu või kui tase langeb kiiresti.

Laeva elektrivõrkude ennetavaks hoolduseks ja ohtlike olukordade vältimiseks

Laevaehitustööstuses on elektrifitseerimise ohutus hädavajalik, sest meresõidu ajal tekkinud häireid on merel raske kõrvaldada ja need võivad põhjustada ohtlikke olukordi. Laevade elektrivõrgud on sageli maandamata. Neid võrke saab kaitsta islatsioonikaitsmetega. Isolatsiooni tase võib aja jooksul märkamatult kahjustuda näiteks juhtme isolatsiooni nõrgenemisel. Isolatsioonikaitsele saab määrata kaks piiri: häire ja väljalülituse. Sellisel juhul saab kasvava probleemi leida ja kõrvaldada enne, kui on põhjust tootmiskatkestuseks. Isolatsioonikaitse väljalülitussignaal toimib ohutegurina juhtudel, kui isolatsiooni halvenemisele ei ole pööratud õigeaegselt tähelepanu või kui tase langeb kiiresti.

PL e -taseme juhtmeta turvaahel ja andmeedastus kuni 800 m kaugusele.

Mobiilirakendused või sadamapiirkonna probleemsed alad nõuavad sageli juhtmeta andmeedastust. Dold UH 6900 abil saab rajada juhtmeta turvaahela. Dold UH6900 vastab rangeima turvataseme PLe / kategooria 4, SIL3 klassifikatsioonile. Süsteem koosneb saatjast ja vastuvõtjast. Seadmete vahekaugus võib avatud keskkonnas olla 800 m. Kui ühendus mingil põhjusel katkeb, toimub avariiseiskamine. Saatja saab jälgida maksimaalselt kolme ohutusseadet, millest ühe aktiveerumisel avanevad kõigi vastuvõtjate turvakontaktid. Lisaks saab vastuvõtjaga ühendada kolm turvaseadet. Kahesuunalise andmeedastuse korral saab saatja ja vastuvõtjaga lisaks ohutusfunktsioonidele ühendada juhtimissisendid ja -väljundid. Sujuva andmeedastuse tagamiseks saab turvareleed paigaldada lülituskappi ja antenni näiteks lülituskapi kohale.

Laivateollisuudessa sähköistysten turvallisuus on ehdottoman tärkeää, sillä merenkulun aikana tapahtuvat häiriöt ovat hankalia korjata merillä ja aiheuttavat potentiaalisia vaaratilanteita.

Laivojen sähköverkot ovat usein maadoittamattomia. Näitä verkkoja voidaan valvoa eristyksenvartijoilla. Eristystaso voi vaurioitua huomaamattomasti ajan kanssa esimerkiksi johdineristeiden heikentyessä.  Vartijalle voidaan säätää kaksi rajaa; hälytys ja katkaisu. Tällöin kasvava ongelma voidaan paikantaa ja korjata ennen kuin katkolle on syytä. Eristysvartijan katkaisusignaali toimii turvallistavana tekijänä tapauksissa joissa eristyksen huononemiseen ei ole kiinnitetty ajoissa huomiota tai tason tippuminen tapahtuu nopeasti.

 

Vikavirranvalvojilla valvotaan maadoitettujen verkkojen isolaatiotasoja. Eristystaso voi vaurioitua huomaamattomasti ajan kanssa esimerkiksi johdineristeiden heikentyessä.

Vartijalle voidaan säätää kaksi rajaa; hälytys ja katkaisu. Tällöin kasvava ongelma voidaan paikantaa ja korjata ennen kuin katkolle on syytä. Vikavirranvalvojan katkaisusignaali toimii turvallistavana tekijänä tapauksissa joissa eristyksen huononemiseen ei ole kiinnitetty ajoissa huomiota tai tason tippuminen tapahtuu nopeasti.

Koneiden ongelmaton ja tehokas toiminta varmistetaan jatkuvalla kolmivaihejärjestelmän valvonnalla

Universaali MK 9300N-mittarele yhdistää yhdeksän erilaista valvontatoimintoa. Tarpeesta riippuen MK9300N valvoo samanaikaisesti yli-/alijännitettä, vaihesymmetriaa, yli-/alivirtaa, tehokerrointa, aktiivikuormaa, näennäis- ja loistehoa, taajuutta sekä vaihejärjestystä. Relettä on mahdollista käyttää myös yksivaihejärjestelmien valvontaan. MK 9300N täyttää kaikki DNV-GL asettamat turva-, toimivuus- ja laatuvaatimukset ja on täten todettu merikelpoiseksi.

Laivojen liikkeet mahdollistavat propulsiot ovat nykyisin sähköisiä järjestelmiä. Koska liikuteltavat massat ovat suuria, vaaditaan myös sähköisiltä järjestelmiltä suurta energiakapasiteettia.

Eräs tärkeä asia on, kuinka käsitellä esimerkiksi jarrutuksissa kertyvää energiaa. Energian muuttaminen teräsitilävastuksilla lämmöksi on kustannustehokas ja varma ratkaisu.

Satama-alueiden kulunvalvonta on hankalaa toteuttaa perinteisellä valoverholla.

Dual Beam -turvavaloverhot suojaputkella kulunvalvontaan on häiriösuojattu tuplasäteellä, jolloin sädeparin molempien säteiden tulee katketa turvapiirin katkeamiseksi. Ulkoiset häiriöt esim. linnut eivät aiheuta tällöin turhia katkoja ulkoilmassa. Tuplasäteinen turvavaloverhon Max. 80 m toimintaetäisyys mahdollistaa myös pitkän alueen turvallisen kulunvalvonnan.

ADMIRAL AX, VISION VX Ja DUAL BEAM vakiovaloverhomalleihin on saatavilla esiasennetut IP67 -tiiveysluokan suojaputket sekä lämmitinelementit, jotka mahdollistavat käytön haastavissa ulko-olosuhteissa

Saataviila on mm. Lämmitettävä WTHF-versio, jonka käyttölämpötila-alue yltää -25 °C asti. Suojaputket soveltuvat valoverhoille, joissa 2, 3 tai 4 sädettä sekä 1660 mm ja 1810 mm suojattua korkeutta 30 mm resoluutiolla.

STS-siirtoavainjärjestelma soveltuu laitteiden suojauksiin, joissa johdottaminen on haastavaa ja sähkölaitteiden asentaminen suojattavan laitteen ympäristöön on hankalaa.

STS-siirtoavainjärjestelmä soveltuu vaarallisen koneen ovien ja luukkujen lukitukseen. STS täyttää Cat 4 / PL e -tason vaatimukset EN 13849-1 standardin mukaisesti. Siirtoavainjärjestelmän mekaanisen koodauksen ansiosta ovien lukitukset eivät vaadi sähköistä asennusta. STS-järjestelmän modulaarinen rakenne voidaan toteuttaa sovelluskohtaisesti. Mekaanisen koodausratkaisun ansiosta järjestelmän kunnossapito on yksinkertaisempaa, sillä järjestelmä ei ole altis sähköiselle vikaantumiselle.

Dold UH 6900 täyttää korkeimman turvatason PLe /Cat. 4, SIL3 sekä TÜV-hyväksynnän. Järjestelmä koostuu lähettimestä ja jopa 255 vastaanottimesta.

Yksiköiden välimatka voi olla avoimessa ympäristössä 800 m, sekä teollisuusympäristössä 250 m. Mikäli yhteys jostakin syystä häiriintyy, tapahtuu hätäkatkaisu. Lähetin valvoo maksimissaan 3 turvalaitetta, joista yhden aktivoituessa kaikkien vastaanottimien turvakoskettimet avautuvat. Lisäksi kullekin vastaanottimelle voidaan liittää kolme turvalaitetta, jotka vaikuttavat tämän vastaanottimen turvakoskettimiin. Turvalaite voi olla hätäkatkaisupainike, turvakytkin, turvavaloverho tai 2-käsikytkin. Vastaanottimissa on yksi 3-turvakoskettiminen turvalähtö. Lähettimessä koskettimet toimivat tilatietolähtöinä. Lähettimeen ja vastaanottimiin voidaan liittää turvatoimintojen lisäksi myös useita käyttäjäkohtaisia ohjaustuloja ja -lähtöjä.