Juhtmevaba hädaseiskamissüsteem UH 6900, Group mode

Raadio teel juhitav hädaseiskamissüsteem UH 6900 “Group mode” funktsiooniga on uuenduslik juhtmevaba ohutussüsteem inimese ja masina kaitsmiseks. Juhtmevaba hädaseiskamissüsteemi eripäraks on ühesuunaline raadiosignaalide edastamine ühelt ohutusmoodulilt kui rühmajuhtimisseadmelt ühele või enamale rühmavastuvõtjale. Näiteks kaks eraldi ohutusseadet, mõlemad paigaldatud erinevatele masinaosadele, mis ei ole omavahel juhtmetega ühendatud (näiteks liikuvad masinaosad), töötavad ühtse süsteemina.

SAFEMASTER W raadio teel juhitavad ohutusmoodulid on ette nähtud asendama varasemalt ohutuse tagasmiseks juhtmetega ühendatud masinaid või nende eri osasid. Raadiojuhitava ohutusmooduli UH 6900 rühmavastuvõtjad töötavad alati koos UH 6900 rühmajuhtimisseadmega. Ohutusega seotud väljundkontakte juhitakse raadio teel, kas rühmakontrollerilt või hädaseiskamislüliti juhtsüsteemilt.

 • PLe, kategooria 4, SIL 3
 • Grupimoodul ja max 255 vastuvõtjat
 • Süsteemiga saab ühendada:
  • hädaseiskamislüliteid
  • ohutuslüliteid
  • turva-valguskardinaid
  • muid juhtsisendeid ja -väljundeid
  • kahekäelüliteid
 • Töökaugus tööstuskeskkonnas kuni 250 m.
 • Liikuvate seadmete, automaatsete konveierite, suurte tootmishallide ning raskesti kaabeldatavate objektide turvamiseks

Võta meiega ühendust