Search
Close this search box.

Frizlen Tehovastukset ja jarruvastukset

Frizlen Tehovastukset ja jarruvastukset

Frizlen tehovastukset ja jarruvastukset saatavilla laajasti eri teollisuudenalojen vaihtuvien vaatimusten mukaisesti. Teholuokat ovat alkaen 10 W aina 250 kW asti.

Tehovastukset valmistetaan asiakaskohtaisina rakenteina. Tämä mahdollistaa käyttökohteen mukaan optimoidun vastusratkaisun. Tällöin vastuksen malli, fyysinen koko ja sähköiset arvot vastaavat tarkasti kohteen asettamia vaatimuksia. Sopivan vastusmallin valinnassa ja sähköisten arvojen mitoituksessa asiakkaitamme avustavat kokeneet yhteyshenkilömme yhdessä tehtaan asiantuntijoiden kanssa.

Vastuksen valintaan vaikuttavat tekijät

Vastusten valinnassa on ensimmäisenä huomioitava sähköiset vaatimukset. Kuinka suurta jatkuvaa tai hetkellistä kuormitusta vastukselle tullaan ajamaan. Tähän vaikuttavat vastukselle kytkettävät jännite ja virta-arvot, jotka määrittävät lopuksi vastukselta vaadittavan vastusarvon. Kuormitusarvot antavat pohjan vastuksen kokoluokalle, johon voidaan vaikuttaa osaltaan käytettävillä kotelointiratkaisuilla. Vastuksia on saatavilla lähtien yksittäisistä vastuselementeistä vastuspakkoihin ja lopuksi valmiiksi johdotettuihin koteloituihin vastuksiin.

Tutustu myös kattavaan oppaaseemme jarruvastusten mitoituksesta

Aktiivi- tai passiivijäähdytteinen rakenne

Vakiona vastukset toimitetaan passiivijäähdytteisinä rakenteina, mutta valikoimastamme löytyvät myös aktiivijäähdytteiset mallit. Tällöin vastukset kykenevät nopeamman jäähtyvyyden ansiosta ottamaan vastaan suuremman määrän jatkuvaa energiaa kokoluokkaansa nähden. Ylikuumenemista voidaan valvoa erillisellä lämpötila-anturilla, tai kontaktoreilla.

Käyttökohteet

Tärkein käyttökohde tehovastuksille on jarruvastukset esimerkiksi taajuusmuuttajakäytöissä. Taajuusmuuttajat pystyvät ottamaan liikkeiden hidastamisesta aiheutuvaa energiaa vastaansa vain tiettyyn rajaan asti. Suurempia massoja hidastettaessa tarvitaan ulkoista jarruvastusta, johon Frizleniltä löytyvät optimoidut ratkaisut. Taajuusmuuttajat vaativat välipiiriinsä erotusjännitteiltään ja vastusarvoltaan tarkasti määritellyn vastuslajin, muutoin toiminta voi häiriintyä.

Pienemmille energioille soveltuvat Frizlenin T100-sarjan putkivastukset tai T300-sarjan alumiinikoteloidut vastukset, mutta suuremmille kuormituksille paras ratkaisu on T600-sarjan teräsritilärakenne.
Muita esimerkkejä käyttökohteista on eri moottorikäynnistyksiin tarvittavat vastukset, säädettävät vastusarvot testaukseen ja laboratorioihin, kuormaksi varavoimajärjestelmien testauksiin, sekä vihreän energian vastuskohteisiin.

Päämies Frizlen

Frizlen tehovastukset ja jarruvastukset tulevat saksalaiselta valmistajalta, joka juhli 100 vuotista taivaltaan vuonna 2014. Frizlenin pitkä historia on antanut perheyritykselle johtavan jalansijan globaaleilla vastusmarkkinoilla. Joustava tuotantomalli mahdollistaa optimoidut vastusratkaisut kohteeseen kuin kohteeseen.

Tutustu lisää: Kattava oppaamme jarruvastusten mitoituksesta

Lue lisää: Jarruvastukset suurien massojen pysäyttamiseen

Lue lisää: Testivastukset laboratoriokäyttöihin

Valitse kategoria:

Frizlen Tehovastukset ja jarruvastukset

Ota yhteyttä