Search
Close this search box.

Frizlen jarruvastukset – Suurien massojen pysäyttämiseen

Kolmivaiheiset jarruvastukset myös suoraan moottoriin.

Frizlen jarruvastukset soveltuvat suurien massojen pysäyttämiseen. Modernien synkronoitujen kolmivaiheoikosulkumoottoreiden nopeutta kontrolloidaan taajuusmuuttajilla. Taajuusmuuttajan lähtöjännitteen taajuus määrittelee moottorin nopeuden. Nopeutta voidaan säätää verkkojännitteestä riippumatta.

Käyttöolosuhteissa, joissa sähkökäytöt käyttäytyvät generaattoreina, esimerkiksi alamäkeen ajettaessa tai jarrutustilanteissa, moottorin tuottama energia ilmenee jännitteen kasvuna taajuusmuuttajan tasajännitetulossa. Jännitteen tulee pysyä asetetun kriittisen rajan alapuolella, jotta vältytään komponenttirikoilta.

Ylimääräisen energian syöttäminen takaisin verkkoon ei ole useimmiten taloudellista. Vaihtoehtoisesti ylimääräinen energia voidaan muuttaa lämmöksi välipiirin ja jarruvastuksen avulla.

Kolmivaiheinen jarruvastukset voidaan kytkeä vaihtoehtoisesti suoraan moottoriin. Tällöin jarruvastus kytketään moottorin kolmivaihepiirin kontaktoreihin. Vastusta käytetään hallitusti moottorin käämien oikosulkemiseen.

Vaihtoehtoja löytyy, käyttökohteesta riippuen, koteloiduista putkivastuksista teräsritilävastuksiin. Esimerkiksi teräsritilävastuksilla voidaan saavuttaa 500 kW:n jatkuvan tehon kesto.

Esimerkkikohteita:

  • Moottorikäytöt
  • Työstökoneet
  •  Automaattivarastot
  • Nostolaitteet

Vaihtoehdot:

Tutustu lisää: Päämies Frizlenin verkkosivu


Lisätietoja antaa

Miikka Laukkanen

040 511 4135

miikka.laukkanen@sahkolehto.fi

[lisatiedot_showcase]