Search
Close this search box.

Välirele HC 3096

Dold välireleet ovat ideaaliratkaisu toimimaan linkkinä herkkien piirien kuten ohjauslogiikan ja korkeatehoisten piirien kuten sähkömoottoreiden välillä. Tällöin saadaan muodostettua galvaaninen erotus logiikan ja tehopiirin välille.

Doldilta löytyy bistabiilit kippireleet ja monostabiilit kytkentäreleet eri käyttökohteisiin. Yhdessä releessä voi olla jopa 6 vaihtokosketinta 22,5 mm kotelossa.

  • Pakko-ohjatut koskettimet
  • Kiinteästi juotettu tai plug-in versio
  • Suojadiodi
  • Optiona suojadiodi A1+ ja A2 välissä
  • Optiona kosketinmateriaalit AgNi + 0,2 μm Au tai AgNi + 5 μm Au

Ota yhteyttä