HC3096

  • Sundjuhitud kontaktid
  • Joodetud või plug-in-versioon
  • Kaitsediood
  • Valikuna kaitsediood A1+ ja A2 vahel
  • Valikuna kontakti materjalid AgNi + 0,2 μm Au või AgNi + 5 μm Au

Võta meiega ühendust