Mittaava valoverho Reer Metron

 • Tunnistuskorkeus 140 mm … 2525 mm
 • Eri mallit sädeväleillä 5 mm … 75 mm
 • Tunnistusetäisyydet sädevälin mukaan:
  • 2 m – mallit 5 mm sädevälillä
  • 6 m – mallit 25, 50 ja 75 mm sädeväleillä
  • 16 m – mallit 10 ja 30 mm sädeväleillä
 • Mallit:
  • METRON A: neljä ohjelmoitavaa puolijohdelähtöä (0/24 VDC) RS-232-sarjaliitännällä
  • METRON B: kaksi ohjelmoitavaa puolijohdelähtöä (0/24 VDC) RS-485-sarjaliitännällä
  • METRON C: kaksi puolijohdelähtöä

Ota yhteyttä