RN 9877

 • Mõõtevahemik: 3 AC 175 … 525 V / 100 … 300 V
 • Jälgimine:
 • üle- ja alapinge
 • pingevahemikust väljumine
 • asümmeetria
 • faasirike
 • faasijärjestus
 • puuduv nulljuhe
 • Nulljuhtmega või ilma
 • Eraldi abipinget ei ole
 • 1 ümberlülituskontakt
 • Töövoolu põhimõte
 • seadistatav hüsterees lähtestamiseks
 • seadistatav viitlülitus

Võta meiega ühendust