MK 9837N

  • Üle-/alasageduse mõõtmiseks 1,5 – 600 Hz toite korral
  • Mõõtevahemik AC 15 … 280 V/30 … 550 V
  • Valikuna mõõtesisend vaheldile
  • Seadistatav hüsterees
  • Seadistatav viitkäivitus 0… 50 s
  • 2 ümberlülituskontakti

Võta meiega ühendust