MK 9143N

  • Üle-/alasageduse mõõtmiseks 50/60 Hz toite korral
  • Generaatorite ja pingeallikate jälgimiseks
  • Eraldi seadistused ja väljundid üle- ja alasagedustele
  • Seadistatav viitkäivitus 0…30 s
  • Valitav käsi- või automaatne kinnitamine
  • Mõõtevahemik AC 40 … 550V pingele
  • LED-indikaator abipingele, sisendsagedusele, üle- ja alasageduse alarmidele
  • 2 ümberlülituskontakti

Võta meiega ühendust