BD 9080

 • Mõõtevahemik: max 3 AC 750 V
 • Jälgimine:
 • üle- ja alapinge
 • asümmeetria
 • faasirike
 • faasijärjestus
 • Seadistatav viitaeg 0,1 … 5 s
 • Alarm LED-näidikul:
 • abipinge A1/A2
 • ülepinge Umax
 • alapinge Umin
 • asümmeetria / faasijärjestus / faasirike
 • väljundkontakti olek
 • Töövoolu põhimõte (valikuna puhkevoolu põhimõte)
 • 2 ümberlülituskontakti

Võta meiega ühendust