Elektroniset koodiavaimet

Elektroniset koodiavaimet

Käyttäjän ja käyttöoikeuksien tunnistaminen ilman vaikeasti muistettavia salasanoja voidaan tehdä EKS (Electronic-Key-System) järjestelmän avulla. Järjestelmä perustuu kosketuksettomaan induktiiviseen tunnistusjärjestelmään.

Koneen, laitoksen tai prosessin ohjauksen käyttäjä ja käyttövaltuudet tunnistetaan järjestelmän avulla. Käyttäjällä on elektroninen avain, jossa on RFID-tekniikalla toimiva koodimuisti. Tunnistus tapahtuu kiinteästi asennetulla lukulaitteella, joka voidaan liittää RS232/RS422-, USB- tai Profibus DB-väyliin.

Eriväristen avaimien avulla pääkäyttäjän on helppo määritellä käyttöoikeudet eri tasoille. Käyttöoikeuksia ja järjestelmää hallitaan erillisen EKM (Electronic-Key-Management) ohjelman avulla. EKS-järjestelmän avulla voidaan tallettaa käyttäjien tekemät sisäänkirjautumiset ja muutokset loki-tiedostoon, ISO 9000 laatujärjestelmän vaatimusten mukaisesti.

Ota yhteyttä
Currently browsing:Elektroniset koodiavaimet:

Käyttäjän ja käyttöoikeuksien tunnistaminen ilman vaikeasti muistettavia salasanoja voidaan tehdä EKS (Electronic-Key-System) järjestelmän avulla. Järjestelmä perustuu kosketuksettomaan induktiiviseen tunnistusjärjestelmään.

Koneen, laitoksen tai prosessin ohjauksen käyttäjä ja käyttövaltuudet tunnistetaan järjestelmän avulla. Käyttäjällä on elektroninen avain, jossa on RFID-tekniikalla toimiva koodimuisti. Tunnistus tapahtuu kiinteästi asennetulla lukulaitteella, joka voidaan liittää RS232/RS422-, USB- tai Profibus DB-väyliin.

Eriväristen avaimien avulla pääkäyttäjän on helppo määritellä käyttöoikeudet eri tasoille. Käyttöoikeuksia ja järjestelmää hallitaan erillisen EKM (Electronic-Key-Management) ohjelman avulla. EKS-järjestelmän avulla voidaan tallettaa käyttäjien tekemät sisäänkirjautumiset ja muutokset loki-tiedostoon, ISO 9000 laatujärjestelmän vaatimusten mukaisesti.

Ota yhteyttä